• Alles over de geschiedenis van Zoetermeer

    Afbeelding: Alles over de geschiedenis van ZoetermeerWelkom bij Oud Soetermeer! Hier vindt u informatie over de geschiedenis van de stad Zoetermeer. Via de werkgroepen kunt u onderzoek doen of daarbij worden geholpen. Hoe u lid kunt worden of aan de activiteiten kunt deelnemen, vindt u ook op deze site.
     
 
 

Begrafenissen in de 17e eeuw

U bent hier: home › Stadsgeschiedenis › Begrafenissen in de 17e eeuw

(Ronald Grootveld)

Karel van Wijngaarden verwierf de ambachtsheerlijkheden Zoetermeer en Zegwaart in 1642-1643 en manifesteerde zich tot zijn overlijden in 1669 nadrukkelijk in het bestuur en de dagelijkse gang van zaken. Zijn woonhuizen in Voorschoten en Den Haag, evenmin als zijn overige bezigheden, weerhielden hem er niet van vele zaken in de dorpen tot in detail te regelen. Een voorbeeld hiervan is het reglement op het begraven uit 1661, waarvan een gedrukt exemplaar bewaard is gebleven in het Regionaal Archief Leiden (Archief Stadsheerlijkheden A 299). Hierin worden in het kort de volgende zaken geregeld:

- luiden van de klokken

- begraven in de kerk in en buiten de rede (de gebruikelijke plekken) en het hoogkoor

- graven twee kisten diep te maken en pas na 14 jaar te ruimen

- maten van kisten en zerken

- plaatsen en lichten van zerken

- gebruik van doodkleden, baren en deksels, ladders (voor de rouwborden) en ander gereedschap

- schoonhouden van en rust op het kerkhof

- tarieven voor alles, inclusief het beklimmen van de toren.

De originele tekst van het reglement staat rechts op deze pagina.

 
 

Stadsgeschiedenis

Documenten

1661_ordonnantie.doc1661 ordonnantie

Size: 1.15 Mb
Download