• Alles over de geschiedenis van Zoetermeer

    Afbeelding: Alles over de geschiedenis van ZoetermeerWelkom bij Oud Soetermeer! Hier vindt u informatie over de geschiedenis van de stad Zoetermeer. Via de werkgroepen kunt u onderzoek doen of daarbij worden geholpen. Hoe u lid kunt worden of aan de activiteiten kunt deelnemen, vindt u ook op deze site.
     
 
 

26 Eigendomsbewijzen

U bent hier: home › Bibliotheek en archieven › 26 Eigendomsbewijzen
De documenten kunnen worden ingezien bij het Stadsarchief Zoetermeer.


26 Beschrijving van de Verzameling Eigendomsbewijzen

INLEIDING

Ronald Grootveld / Ton Vermeulen, 2001-2003-2015

De hier beschreven "Eigendomsbewijzen" bestaan uit archiefstukken, veelal afkomstig van particulieren, die zijn ontvangen of opgemaakt in verband met het beheer van onroerende goederen. De verplichting van een eigenaar om bij verkoop zijn eigendomsbewijs aan de nieuwe eigenaar te overhandigen, heeft geleid tot het ontstaan van verzamelingen archivalia, die betrekking hebben op een of enkele onroerende goederen gedurende een langere periode.

De papieren zijn op volgorde van aanwinst genummerd en vervolgens topografisch geordend.

De ordening is als volgt: algemeen / land en huizen in polders / huizen en land aan straten / buiten Zoetermeer-Zegwaart

Om de oorspronkelijke samenhang van de stukken te kunnen reconstrueren, volgt hier de herkomst van de papieren: 1-16 J. Moll; 17-21 Haags Gemeentearchief; 22-64 en 71-72 oud bezit Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS); 65 los aangetroffen in archiefbewaarplaats; 66-70 F.H.J. Tavenraat; 73. A. van Straalen, Zoetermeer; 74 HGOS (99/10); 75-77 retroacta bij gemeentelijke eigendomsbewijzen; 78-84 HGOS.

De documenten afkomstig van het HGOS, zijn eigendom van het HGOS.


Algemeen

53.           Rapport betreffende de door verschillende Rijnlandse polders geleden schade door overstromingen in 1801/1802, 1802; gedrukt.

Binnenweg (Zegwaart) en Binnenwegse polder

17.           Akte van hypotheek t.l.v. Dirck Cornelisz Nijch en t.g.v. Gerrit Gerritsz Lans, gevestigd op 2 percelen slagturfland in Zegwaart, Binnenweg, 1607 nov. 2; met akte van overdracht aan Willem Jacobsz van Voorburch, 1607 nov. 19.

  1. Octrooi voor de droogmaking van de Binnenwegse polder, 1698; gedrukt.

61.           Lijst van voorwaarden waarop de percelen in de Binnenwegse polder verkocht zullen worden; met lijst van percelen, 1805; gedrukt (in 2-voud).

73.       Eigendomsbewijzen voor Leendert Droogh en diens weduwe van land in het 1e en 2e blok van kavel 8 van de Binnenwegse polder, 1839, 1862.

78.           Octrooi verleend aan Delfland en Schieland voor de droogmaking van de Binnenwegse Polder, 1700; gedrukt

80.       Familie Van Straalen eigendomsbewijzen Binnenwegsepolder 1902-1920

            Akten afkomstig van mw. Van Straalen-de Jong, Zegwaartseweg 43, 22-7-2009

1-10-1902: Transport door Pieter Jacobus van der Poel, landbouwer te Zoeterwoude, namens Engeltje Droogh, religieuze te Rucphen, nu te Heerle gem. Wouw, enig kind en erfgename van Klazina van der Poel (ovl. Ztm 30-5-1902) wdv 1. Leendert Droogh, 2. Arie Adegeest (boedel Van Hamersvelt 2-9-1890) aan Johannes Droogh, rustend landbouwer te Zoetermeer van land: percelen in kavel 8 Binnenwegsepolder Zegwaart verhuurd (onderhands aug. 1899) aan Adrianus Droogh, landbouwer te Zegwaart tot “blootschoof en kerstmis 1907”.

23/30-6-1915: Eigendomsbewijs / transport na veiling door erfgenamen van Johannes Droogh (6 kinderen, verkrijging 1-10-1902) aan o.a. Gerrit van Straalen, landbouwer te Zegwaart van land in de Binnenwegsepolder Zegwaart

23/30-6-1915: Eigendomsbewijs / transport na veiling door erfgenamen van Johannes Droogh (6 kinderen, verkrijging 1-10-1902) aan o.a. Gerrit van Straalen, landbouwer te Zegwaart, namens Grietje Keij wdv Carl Diderich Conrad Büsching, landbouwster te Bleiswijk van land in de Binnenwegsepolder Zegwaart - Dit is de volledige akte van veiling en toewijzing. De erfgenamen verkochten 8 partijen, alle bestaande uit land in de Binnenwegsepolder. Toewijzing: 1. Jan van den Hoek, 2-3. Grietje Büsching-Keij, 4+8. Gerrit van Straalen, 5. Arend van der Kooij, 6-7 Jan en Martinus Hoogendoorn

23/30-7-1919:  Eigendomsbewijs / transport na veiling door Jan en Martinus Hoogendoorn (eigendom verkregen 23/30-6-1915) aan Gerrit van Straalen van land in de Binnenwegsepolder Zegwaart

27-10/3-11-1920 (N.S. Arriëns, Den Haag): Eigendomsbewijs / transport na veiling door heren Wijzenbeek te Den Haag aan Gerrit van Straalen (en aan J.A. Duijnisveld) van land, stukje Broekweg en gedeelte Grote tocht in de Nieuwe polder Zoetermeer

Driemanspolder

18.           Akte van hypotheek t.l.v. Isaack Abrahamsz en t.g.v. Dirck Crijnen Dirck Joost, gevestigd op een huis c.a. met nieuwbouw daarbij aan het Scheyt te Zoetermeer, belendt overal de verkoper, 1645 mrt. 3; met akte van overdracht aan Crijn Cornelis Hillebrantsz, vader van Dirck, 1645 mrt. 3.

58.           Reglement van bestuur voor de Driemanspolder, 1723; gedrukt.

59.           Reglement van bestuur voor de Driemanspolder, 1825; gedrukt.

46.           Eigendomsbewijs land in de Driemanspolder en het Stiershoofd, 1868

83.           Koopakte L. van Maanen-van Alphen, 1868

47.           Aantekening betreffende verkoop grond t.b.v. spoorweg in Zoetermeer, kad. F 379, [1868]

45.           Eigendomsbewijs weiland en watering , kad. E 162 ged., 163,405,408-409, 1923

Meerpolder

50.           Overeenkomst over landopbrengst, 1864

Oude of Hoge Polder van Pijnacker

51.           Eigendomsbewijs bouwland in de Oude of Hoge polder van Pijnacker in Zegwaart, kad. C 644, 1869

Palensteinse polder

52.           Eigendomsbewijs weiland, kad. Zw B 188-190, 411 ged. (Gerard van Dorp Wz), 1919.

Zoetermeerse of Nieuw drooggemaakte polder

56.           Octrooi voor de droogmaking van de Nieuwe polder, 1767; gedrukt.

57.           Keur op het doorvaren van het Elleboogse en het Stompwijkse verlaat, 1780; gedrukt.

60.           Register met aantekeningen betreffende de veiling van de percelen in de Zoetermeerse of Nieuw Drooggemaakte polder, 1803.

                Bijgehouden door ... Koetsier, geschenk van H. Koetsier, 1987.

62.           Lijst van voorwaarden waarop de percelen in de Zoetermeerse of Nieuw Drooggemaakte polder verkocht zullen worden; gedrukt.

63.           Lijst van te verkopen percelen in de Zoetermeerse of Nieuw Drooggemaakte polder, 1802; gedrukt; met aantekeningen betreffende de kopers.

54.           Reglement op het bemalen en schouwen van de Nieuwe polder, 1810; gedrukt.

65.           Akte van transport van huizen 104 (arbeidershuis) en 105 (boerderij) aan de Leidsewallen en kavels 46-49 van de Nieuwe polder aan Arie Baars, 1814 nov. 25

                (J. van Trigt); met retroacta, 1797-1811.

8.             Akte van veiling en toewijzing van wei-, hooi- en teelland in de Nieuwe polder kavel 50-52 ged. aan Hendrik Koetsier, 1825 dec. 28 (J. van Trigt).

9.             Transportakte van wei- en hooiland in de Nieuwe polder kavel 49 ged. door Petrus Verhoeff aan Isaac Bos Gzn, 1857.

10.           Transportakte van wei- en hooiland in de Nieuwe polder kavel 51 ged. door de erfgenamen van Pieter van Leeuwen aan Isaac Bos Gzn, 1860.

11.           Akte van veiling en toewijzing van wei- en hooiland in de Nieuwe polder kavel 51-52 ged. aan Leendert Koetsier, 1860.

12.           Eigendomsbewijs van de dijk in de Nieuwe polder voor kavel 51-52 voor Willem de Groot, 1864.

13.           Akte van verkoop van een perceel water bij de Broekweg door het bestuur van de Nieuwe polder aan Leendert Koetsier, 1878.

14.           Transportakte van dijkgrond in de Nieuwe polder voor kavel 51-52 door Willem de Groot aan Isaac Bos Gzn, 1881.

15.           Transportakte van percelen weiland in de Nieuwe polder door Adrianus Koetsier aan J.A. Jongerbloed te Veur, 1897.

16.           Transportakte van land in de Nieuwe polder kavel 49 ged. en 51 ged. en de dijk voor kavel 51-52 door de weduwe Isaac Bos Gzn aan J.A. Jongerbloed te Veur, 1900.

Broekweg / J.L. van Rijweg

22.           Eigendomsbewijzen Nieuwe polder kavels 41-44 met o.a. erf De Baars en de Beekhoeve aan de Broekweg (anno 1871), 1802-1907

77,           Eigendomsbewijzen boerderij Alida’s hoeve met divers land in de Nieuwe Polder en de Driemanspolder, 1922-1964.

23.           Eigendomsbewijzen J.L. van Rijweg 21, kad. C 722, 1933, 1971.

Dorpsstraat Zegwaart

24.           Eigendomsbewijzen Dorpsstraat 83 (in 1818: 43; in  1863:  12), kad. C 23-25, 1818-1863 (4 akten)

28.           Overeenkomst over riool tussen huizen nrs. 41-42, later Dorpsstraat 79, 1840

27.           Verklaring onbezwaardheid grond Dorpsstraat 79, kad. C 501-503 t.b.v. Johannes Stolk, 1855

30.           Eigendomsbewijs huis Dorpsstraat 79 (A 45), kad. C 501-503, 1855

--              Eigendomsbewijzen Dorpsstraat 180-198, 1856-1942.

                Zie Familie Van Well, archiefnr. 40.

29.           Overeenkomst erfscheiding naast Dorpsstraat 79 / tussen huizen Zegwaart nrs. A45-A46, 1857

84.           Eigendomsbewijzen Dorpsstraat 129, 1864-1912

81.       Familie De Wilde eigendomsbewijzen Dorpsstraat 145,  1845-1938 (o.a. firmacontract Gebr. De Wilde, inventaris Jan Dirk de Wilde en zijn vrouw Maria de Wilde 1923, verkoop

            door wdv Willem van der Wal aan Pieter Krispijn 1845)

25.           Eigendomsbewijzen Dorpsstraat 135, 133 en buren: huis/timmermanswinkel zuidwestzijde nr. 28-29 (1863), kad. C 57-60, 533, 563 en 596, later 881-882, 1860-1886 (4 akten)

26.           Verklaring onbezwaardheid grond te Zegwaart, kad. C 780-781, 1897

Dorpsstraat Zoetermeer

33.           Transportakte van een huis zuidwestzijde 158 (Dorpsstraat 53?), verkocht aan Kornelis Huijser, 1800.

31.           Transportakten van Dorpsstraat 6, buitenplaats Visvliet, 1773, 1805.

32.           Transportakte van een vleeshouwerij zuidwestzijde 153 (Dorpsstraat 37), verkocht aan Johanna van Gelderen, wed. David Levij van Gelderen, 1806.

34.           Eigendomsbewijzen Dorpsstraat 53 (vroeger 12), kad. E 290-292, later 588, 1859-1922.

35.           Eigendomsbewijzen Dorpsstraat 46, 1863-1907 (fotokopieën).

Rokkeveenseweg

66.           Eigendomsbewijzen en huurcontracten van de boerderij Rokkeveenseweg 44 (later Nutriciahoeve), woning Rokkeveenseweg (verpondingsnr. 212) en land in de kavels 1

               (hoek Bleiswijkseweg), 4, 5 en 12 van de Binnenwegse polder, 1802-1909.

67.           Akte van transport van Scheidland te Berkel, grenzend aan Zegwaart (Brede Akker), aan Jacob van Waning, 1805; later eigendom van F.H.J. Tavenraat.

68.           Rekeningen van het beheer van de goederen van F.H.J. Tavenraat te Zoetermeer-Zegwaart door C.L.J. Bos; met bijlagen, 1911-1916.

                Betreft boerderij Rokkeveenseweg 44 (Blusséhoeve) en divers land.

71.           Aantekeningen betreffende de bouw van een schoorsteen bij Rokkeveenseweg 54 door Bas Pluimer en B. Wensveen, 1921; aangetroffen in een fles bij afbraak van de

               schoorsteen door Peter Bontenbal in 1981.

Stationsstraat

48.           Overeenkomst tussen Pieter Vranken Groenewegen en Willem Claasz Reijlaarsdam, buren aan de Reguliersdam te Zoetermeer, 1741

49.           Akte van veiling huizen c.a. aan de Reguliersdam te Zoetermeer en Zegwaart t.b.v. Christi­aan de Bruin, 1831

64.           Akte van openbare verkoop met aanplakbiljet van Molen De Hoop, Stationsstraat 37a, 1808.

Vlamingstraat

21.           Akte van transport door Cornelis Leendertsz Comen aan Maria van der Swik van een huis c.a. aan de noordzijde van de Vlamestraat te Zoetermeer, strekt tot Pieter en Maarten

               Zevenhuijsen, belendt zo Goossen van der Drift en nw Pieter en Maarten voornoemd [verp.nr. 76], met 2-2-67½ land, verongeld voor 1-5-0, verhuurd aan Jan Benseker en Claas

               Rokkeveen, 1739 jul. 16; met hypotheek t.g.v. Dirk de Bruijn, 1741 okt. 3

38.           Eigendomsbewijzen huizen/smederij Vlamingstraat 19-23, 1760-1917

39.           Eigensomsbewijzen hoeve "Driewegen" Vlamingstraat 89-91 in kavel 5 van de Driemanspolder en divers land, 1822-1876

36.           Akte van hypotheek t.l.v. Hendrik Koetsier op een boerderij aan de noordoostzijde en divers land, 1889.

37.           Akte van veiling land te Zoetermeer, kad. D 162-163 en 510 t.b.v. L., T. en H. Koetsier, 1916

72.           Vergunning voor P.H. Groenheijde tot geleidelijke demping van een perceeltje water naast zijn huis, uitwaterende op de wetering (kad. D 853), 1911.

Voorweg

19.           Akte van hypotheek t.l.v. Isaack Abrahamsz en t.g.v. de Heilige Geestarmen van Zoetermeer-Zegwaart, gevestigd op een huis aan de Voorweg Buitenweg in Zoetermeer,

               strekkende tot Cornelis Cornelisz Berckel en belendt nw Jan Cornelisz Cruyningh en zo Jacob Jacobsz jonge Jaep, 1648 mei 22.

20.           Akte van hypotheek t.l.v. Isaack Abrahamsz en t.g.v. Heyndrick Jacobsz Bovenwater en Cornelis Dircksz Bovenwater, gevestigd op een morgen slagturfland in Zoetermeer,

               Buitenweg, 1649 sep. 17.

40.           Eigendomsbewijs bouwmanswoning c.a. in de Nieuwe polder, verkocht aan Gerrit de Groot, 1799 (perkament) [wrsch. kavel 30, is dan Vlamingstraat!]

--              Eigendomsbewijzen Voorweg 37 (huis nr. 48 (58), kad. E 87-114 enz., 1810-1871.

                Zie Familie Duinisveld, archiefnr. 41.

42.           Eigendomsbewijs Voorweg 104-110 (huis nr. 90, erf 18 bij kavel 21 van de Nieuwe polder), 1825.

43.           Eigendomsbewijs Voorweg 140-142 (huis nr. 86, erf 14 bij kavel 19 van de Nieuwe polder), 1825.

--              Voorweg 109 (Hooge woning), kavel 12 Driemanspolder, 1838-1869.

                Zie Familie Duinisveld, archiefnr. 41.

--              Inventaris boedel Voorweg 107 (J.A.W. Bos), 1866.

                Zie Collectie Personalia, archiefnr. 20/18.

79.           Eigendomsbewijs Voorweg rond nrs. 160-162, 1885

82.           Familie Van der Meer eigendomsbewijzen Voorweg 102 (o.a. Veehoudersbedrijf

                Th.J. en C. van der Meer, ,  1889-1952

69.           Akte van hypotheek ten laste van Nicolaas Boonekamp en ten gunste van P.L.F. Blussé, gevestigd op de woning "Meersigt" aan de Voorweg 119, 1895; met brandpolis,

               1872 en bewijs van overboeking, 1909.

--              Akten van verhuur land, kad. C 240-242 c.a. (J.A.W. Bos), 1919.

                Zie Collectie Personalia, archiefnr. 20/18.

75.           Eigendomsbewijzen land achter en tegenover Voorweg 102, 1924-1963.

41.           Veilingvoorwaarden openbare verkoop Voorweg 119: "Meersigt"(Meerzigt, Meerzicht) en divers land, kad. o.a. F 181-184, 1930.

Zegwaartseweg

1.             Akte van scheiding van de boedel van Samuel van Graauwenhaan, waarbij o.a. aan Samuel jr. wordt toebedeeld: een bouwmanswoning Zegwaartseweg 31

                    (D 34 kavel 9 Binnenwegse polder), land in kavel 12-13 Binnenwegsepolder, huis Zegwaartseweg 52 (D 7 voor kavel 8 Palensteinse polder), land in kavel 8 en de gehele

                kavels 9-11, 1856; uittreksel.

2.             Transportakte van een woning Zegwaartseweg 73 (westzijde nr. 145) door Hendrik Henneken aan Samuel van Graauwenhaan te Delft, 1870.

--              Inventaris boedel boerderij Wallenstein, Zegwaartseweg 150-152 (echtpaar Van der Eijk-van der Wel), 1877.

                Zie Collectie Personalia, nr. 20/18.

3.             Eigendomsbewijs van de bouwmanswoning "Ceres" Zegwaartseweg 31 (144), land in de Palensteinse polder kavel 9, twee woningen Zegwaartseweg 48-50-52

                (westzijde 177 en 178), de bouwmanswoning "Zomerlust" Zegwaartseweg 54 (westzijde 176) en de woning "Veelust" Zegwaartseweg 62 (westzijde 175) voor

                J.A. Jongerbloed te Veur, 1887.

44.           Eigendomsbewijs huis bij Den Hoorn, kad. E 295, 1894

74.           Eigendomsbewijs van een huis en erf in de Palensteinse polder, kad. A 401, 423, 446-447 voor Pieter van den Berg, 1904.

76.           Transportakte van de boerderij Bouwlust aan de Zegwaartseweg (Sonneveld) met land in sectie B en E en land in Zoetermeer, 1928.

4.             Transportakte van twee percelen weiland in de Palensteinse polder, kad. B 97-98 door Antoine de Gidts aan J. Mol te Rozenburg, 1951.

5.             Akte van verkoop van een perceel weiland aan de Zegwaartseweg (later kad. E 416) door J. Dogterom Kzn aan het Rijk, met kaartje, 1952.

6.             Eigendomsbewijs van een perceel weiland in de Binnenwegse polder, kad. E 417 voor J. Moll Pzn te Rozenburg, verkregen door ruiling met J. Dogterom, 1958.

7.             Kadastrale kaart van gedeelten van Zegwaart sectie B (Palensteinse polder) met de eigendommen van J. Moll Pzn  te Rozenburg, 1958.

Buiten Zoetermeer-Zegwaart

70.           Overeenkomst tussen F.H.J. Tavenraat en Dirk van Straalen betreffende het landgoed Voorlinden te Wassenaar, 1910.   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

Bibliotheek en archieven