• Alles over de geschiedenis van Zoetermeer

    Afbeelding: Alles over de geschiedenis van ZoetermeerWelkom bij Oud Soetermeer! Hier vindt u informatie over de geschiedenis van de stad Zoetermeer. Via de werkgroepen kunt u onderzoek doen of daarbij worden geholpen. Hoe u lid kunt worden of aan de activiteiten kunt deelnemen, vindt u ook op deze site.
     
 
 

33 Rabobank Zoetermeer-Benthuizen

U bent hier: home › Bibliotheek en archieven › 33 Rabobank Zoetermeer-Benthuizen
De documenten kunnen worden ingezien bij het Stadsarchief Zoetermeer.

33
Beschrijving van het archief van de Rabobank Zoetermeer-Benthuizen, 1916-1994


(Ronald Grootveld 2001)


De Boerenleenbank, later Raifeissenbank Benthuizen en de Boerenleenbank Zoetermeer fuseerden op 1-12-1978.


Literatuur:Axel Wiewel, Ronald Grootveld en Ton Vermeulen, Een hele onderneming: de ontwikkeling van de Rabo-bank Zoetermeer-Benthuizen in historisch perspectief (1998) 


Benthuizen
331Jaarrekeningen en balansen, 1916-1955
332Ledenregister en statuten, 1916-1926
333Notulen ledenvergaderingen, 1916-1940
3356Notulen ledenvergaderingen, 1940-1978
334Notulen bestuur, 1916-1955
335Notulen bestuur, 1955-1963
336Notulen bestuur, 1963-1969
3357Notulen bestuur (en rvt), 1969-1975
337Notulen Raad van toezicht, 1916-1928
338Notulen Raad van toezicht, 1928-1936
339Notulen Raad van toezicht, 1936-1946, 1950
3310Notulen Raad van toezicht, 1947-1953
3311Notulen Raad van toezicht, 1953-1976
3312Ledenregister, 1925-1949 (1975)
3313Ledenregister, 1958-1971 (1976)
3314oprichtingsakte, 1916; Besluit toelating CBB tot lid der Centrale Bank, 1916; Stichtingsakte Spaarbank der CBB, 1925; Akte statutenwijziging: CBB wordt CRB, 1962; Akte statutenwijziging: St. Spaarbank CBB wordt St. Spb CRB, 1962; Akte statutenwijziging: CRB wordt CRZ-B, 1968; Akte statutenwijziging: St. Spaarbank CRB wordt St. Spb CRZ-B, 1968; Verslag fusiebespreking (concept), 1977
3315Kwitanties personeelskosten, 1967-1970
3316Jaarverslagen, 1971-1977
3317Inspectierapporten, 1936-1940, 1951-1961
3318Hypotheekakten t.l.v. Groen en Bregman, Kool, Van der Velde en Van Waay, 1920-1946
3319Bouwtekeningen gebouw enz., huur parkeerplaats, 1941, 1966-1968
3320vervallen.
3321-29Zie Zoetermeer
3330-35Dagboeken van ingelegde en uitbetaalde spaargelden, 1933-1947, 1956-1959.
33301933 - 1938
33311938 - 1943
33321943 - 1945
33331945 - 1946
33341946 - 1947
33351956 - 1959
3336-39Grootboeken I (per rekeninghouder) van ingelegde en uitbetaalde spaargelden, 1923-1947.
33361923 - 1934
33371933 - 1942
33381936 - 1945
33391939 - 1947
3340-41Dagboeken van stortingen en uitbetalingen (credieten), 1933-1938.
33401933 - 1936
33411936 - 1938
3342Grootboek III (per rekeninghouder) van stortingen en uitbetalingen (credie­ten), 1933-1936.
3343"Mededeelingen betreffende de locale boerenleenbanken (...)" (balansen, omzetten, V+W-rekeningen = bijlage bij jaarverslag Centrale Raiffeisen­bank te Utrecht), 1925-1927, 1929-1933
3344Bankboekjes (voorlopers van de dagafschriften) van de Coöperatie De Noodkreet en van W. van Aalst, ca. 1950-1957.
3345"Algemene voorlichting bestemd voor functionarissen van Coöperatieve boerenleenbanken aangesloten bij (...) Utrecht" door H.H. Schröder, 1955.
3346-47Kantooragenda's van A. Kaashoek, directeur, 1966-1967.
33461966
33471967
3348Rentetabellen en instructie voor het Unical rekenapparaat, 1955.
3349Controlebewijzen van gestorte gelden, 1963.
3350Ontvangstenboekje en uitgavenboekje, 1945.


Zoetermeer
3321Jaarverslagen, 1961, 1963, 1964, 1971, 1973-1976, 1978 t/m 1996
3322Notulen bestuur en Raad van toezicht, 1952-1958
3323Notulen bestuur en Raad van toezicht, 1958-1972
3324Notulen Raad van toezicht afzonderlijk, 1963-1970
3325Statuten en hhr, 1978, 1980, 1991
3326Financiële jaarstukken, 1952-1955
3327"Zoebenieuws", 1979-1986
3328Plakboek, 1977-1984 (o.a. afscheid P. Gräper, A. Kaashoek)
3329Plakboek, 1986-1988 (o.a. verbouwing, directeur Danser)
3330-50Zie Benthuizen
3351Modellen van spaar- en depositobewijzen, jaren '80.
3352Bestek en tekeningen verbouw kantoor Benthuizen, 1986-1987.
3353-55vervallen.
3356-57Zie Benthuizen
3358Notulen ledenvergaderingen, 1951-1973
3359Plakboek, 1984-1994 (o.a. foto’s filialen en geboorte/huwelijkskaartjes)
3360Fotoalbum personeel en gebouwen tgv 25-jarig jubileum, 1976
3361Fotoalbum personeelsuitje 1985
3362Fotoalbum receptie in ’t Centrum, Frans Halsstraat, waarschijnlijk t.g.v. 25-jarig jubileum in 1976
3363Dubbelen, documentatie, cassettebandjes en varia.
3364Foto’s (grote map).
 
 

Bibliotheek en archieven