• Alles over de geschiedenis van Zoetermeer

    Afbeelding: Alles over de geschiedenis van ZoetermeerWelkom bij Oud Soetermeer! Hier vindt u informatie over de geschiedenis van de stad Zoetermeer. Via de werkgroepen kunt u onderzoek doen of daarbij worden geholpen. Hoe u lid kunt worden of aan de activiteiten kunt deelnemen, vindt u ook op deze site.
     
 
 

20 Persoonlijke documenten

U bent hier: home › Bibliotheek en archieven › 20 Persoonlijke documenten
De documenten kunnen worden ingezien bij het Stadsarchief Zoetermeer.

20
Beschrijving van de Verzameling Persoonlijke documenten
201Burgemeester N. Vernède: albums t.g.v. installatie en afscheid, 1939, 1963
202P.J. Visser, dijkgraaf van de Palensteinse polder, 1964-1969 (1 pak)
203A.P. van Wensveen: menukaart 25-jarig huwelijk (met foto), 1951 en papieren ontvangen als lid van de gemeentelijke commissie straatnaamge­ving, 1966-1970 (1 pak)
204Geertruida Nieuwenhuijsen, coupeuse, 1930 (1 deel)
205J.M. de Bruijn, arts: kasboek betreffende autotochten voor ouden van dagen, 1951-1972 (1 deel, gescnek van zijn zoon, 1990)
206P. Kalisvaart: tekenschriften, [1950-1960] (1 omslag)
207Adrianus van Rijs: nieuwjaarswens, 1836 [geboren zegwaart 26-11-1826?]
208Lydia Lammens: schoolboekjes, voordrachten, 1913-1923 (1 omslag)
209Jan Vonk (geb. 24-9-1867): militaire papieren, 1887-1892 (1 omslag)
2010Johannes Marinus Boon (geb. 22-9-1881), 1913-1932 (1 omslag)
2011Willem Heiko Johannes ter Haar (geb. ca. 1855): militaire papieren, 1878, 1880 (2 stukken) [een W.H.J. ter Haar, geb. ca. 1850, trouwde 1879 in Onstwedde]
2012Jacob Roos (geb. 9-8-1909): pokkenbriefje, 1913 en huurcontract Bleiswijkseweg 42, 1938 (2 stukken)
2013Jacob Moerman [weduwnaar van Neeltje Paulusdr de Bruijn]: akte van taxatie van dieren en landbouwgereedschap, 1783 (1 stuk) N.B. Taxatie door personen uit Maasland en uit Zoetermeer. Zie boedelinventaris in Notarieel archief 65 nr.130.
2014J.W. Wegstapel: receptiealbum t.g.v. installatie als burgemeester van Zoetermeer, 1978 (1 deel)
2015Jac. Vollebregt, landbouwer aan de Rokkeveenseweg 48, 1965-1971 (2 stukken)
2016G.J. Verwers, hoofd openbare lagere school, 1883-1923 (1 omslag)
2017J. Kentgens en P. van Driel, plaatselijk commandant van de Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten, 1945 (1 pak)
2018Familie Bos, 1866-1920 (1 omslag) Betreft inventaris Pieter v.d. Eijk-Antje Bos in boerderij Wallenstein, Zegwaartseweg 150-152 1877; zakboekje Anton Bos (geb. 3-11-1900) 1920; inventaris J.A.W. Bos (107 Voorweg) 1866; verhuur land Voorweg kad. C 240-242 door Jongerbloed aan J.A.W. Bos 1909; afrekening erfenis Jacobus Fijan (geh. met Antje v.d. Well) voor J.A.W. Bos geh. met Wilhelmina v.d. Eijk 1909.
2019J. van den Berg, slager en raadslid (hinderwetvergunning Dorpsstraat 39, slagersboekje), 1936-1953
2020P. Opstal, caféhouder, 1909-1932
2021Arie van Beek en Catharina Henrietta la Riviere: huwelijksakte, 1842
2022Cornelis Cornelisz Bos en Antje Dirks van der Bijl: “huwelijkszegenwensch” door Adrianus van Es, 1803
2023 .J van ’t Hoff: receptieboek bij het ontvangen van een koninklijke onderscheiding, 1967
2024EK: gebed, 18de eeuw
2025N. van der Spek, vroedvrouw: uitgebreide notities van haar studie en stage, aanzet tot een dagboek, godsdienstige aantekeningen, ca 1920, na 1953, 1978, 1983
2026J. van der Spek (drs. Jan): kasboekje Van der Spek (of Van Well?), tekenschriften, 1911-1913, 1920-1923
2027
2028J. du Clou: militair zakboekje, 1882
2029A. Brauckmann: correspondentie, 1915-1916
2030Familie Van der Spek / Gereformeerde Kerk: eigendomsbewijzen Dorpsstraat 173-175,  1862-1932
2031huurcontract land Voorweg 105,  1917
2032J. Dogterom: Documenten gerelateerd aan 2e wereldoorlog, waaronder een 10-shillingbiljet afkomstig van John McCormick, 1940-1945
2033Documenten afkomstig van J.J. (Jaap) van der Zwan, 1988-1995
2033Geschonken door J.J. van der Zwan te Geel (België) aan het Historisch Genootschap Oud Soetermeer in februari 2011.
2033Op 4-2-1976 richtten Zoetermeerse oud-verzetslieden de Stichting John McCormick op met sociaal-medische  doeleinden. De verkoop van “De dag dat het manna viel”, geschreven door J.J. van der Zwan, diende als inkomstenbron. In 1990 was het boek uitverkocht, stond er een oorlogstentoonstellling op stapel en is besloten tot statutenwijziging om de stichting tevens dienstbaar te maken aan dat doel.
2033In 1987 publiceerde Bram Veerman “Tussen licht en donker in Hollands Groene hart” over gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog in Zevenhuizen, Bleiswijk en omgeving. Een aantal passages schoot oud-verzetslieden in Zoetermeer in het verkeerde keelgat. Zij ondernamen echter geen actie, tot dat Veerman omstreeks 1994 de John E. McCormick Foundation oprichtte en een verzetsmonument wilde plaatsen bij het jachthuis aan de Rotte in Zevenhuizen waar in 1945 Zoetermeerders en een Amerikaan waren omgekomen. Daarbij speelde ook dat Veerman een steen in zijn bezit had, die in 1945 ter herdenking van de bevrijding in het gemeentehuis van Bleiswijk was geplaatst maar daar later uit is verwijderd. De steen was aangeboden door de familie Querido, die in de oorlog was ondergedoken bij de familie Koenekoop. Het monument is uiteindelijk toch aan de Rotte geplaatst. De steen is in 1995 aan de gemeente Bleiswijk overhandigd en in het gemeentehuis geplaatst.
De correspondentie over deze twee zaken werd gevoerd tussen Jaap van der Zwan en oud-verzetslieden. Over dit onderwerp is ook informatie te vinden in het archief van de John McCormickstichting en de papieren afkomstig van Wim Olivier, berustende in het Gemeentearchief Zoetermeer.
Bij de correspondentie bevinden zich enkele kopieën:
-        rapport door J. Kentgens over illegale activiteiten door J.L. van Rij, 1947
-        rapport door S. Wobbes te Zevenhuizen betreffende de berging en begrafenis van de lichamen van J.L. van Rij en John E. McCormick in Zevenhuizen in mei 1945
-        situatieschets van het jachthuis aan de Rotte en omgeving, met aanduiding van de plaatsen waar doden en gewonden vielen op 29-4-1945
(Ronald Grootveld, 2011)
2034
Familie Van der Meer: akten Voorweg 96 en 102, familiepapieren, foto's, facturen A. van der Spek en H. Blonk, 1855-1967
2035
Ansichtkaarten ontvangen door de familie Onderwater, 1910-1975
2036
Schoolschriften en cathechisatie-aantekeningen van Gerardus Nieuwenhuijsen, 1931-1943
2037
Liederenbundel 25 jaar Franciscanessen Oudenbosch voor Soeur Patricia (Maria Wilhelmina Vollebregt) en Feestgids 1e H. Mis priester Godfried Nico Vollebregt, 1944-1950
2038
Akten van bekwaamheid en paspoort onderwijzer Wilhelmus Quirinus Grimbergen (geb. 1884), 1909-1937
2039
Brief van zuster Assisia aan haar nicht J.M. Mulder-van Dongen met herinneringen aan Zoetermeer; bijgevoegd: tekst van een gebed, 1927
2040
Trouwboekje, akte van boedelscheiding en persoonsbewijzen van Arie Rozenboom (1882-1953), zijn vrouw Sophia van Viegen (1885-1959) en hun dochter Christina Sophia Rozenboom met man Jan Jacob Hogebrug, 1915-1954
2041
Documenten afkomstig van H. Nieuwenhuijsen inzake Vereniging tot stichting eener christelijke vakschool voor meisjes, christelijk geschiedkundig en sociaal leesgezelschap, landbouwtentoonstelling, consumentenvereniging, werkliedenvereniging en schoolraad Unie Een school met den Bijbel, 1913-1941 
 

Bibliotheek en archieven