• Alles over de geschiedenis van Zoetermeer

    Afbeelding: Alles over de geschiedenis van ZoetermeerWelkom bij Oud Soetermeer! Hier vindt u informatie over de geschiedenis van de stad Zoetermeer. Via de werkgroepen kunt u onderzoek doen of daarbij worden geholpen. Hoe u lid kunt worden of aan de activiteiten kunt deelnemen, vindt u ook op deze site.
     
 
 

41 Collectie Duinisveld

U bent hier: home › Bibliotheek en archieven › 41 Collectie Duinisveld
De documenten kunnen worden ingezien bij het Stadsarchief Zoetermeer.

41
Beschrijving van de Collectie Duinisveld, (1713) 1809-1975


Ton Vermeulen, 20 juli 2016


Geschiedenis van het archief


Rond 2000 zijn documenten van de familie Duinisveld (soms: Duijnisveld) door het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) in bewaring gegeven aan het Gemeentarchief Zoetermeer en geregistreerd onder archiefnummer 41 (inv.nr. 1-3). De in 2006 door André Duinisveld te Den Haag aan het HGOS overgedragen stukken zijn in 2016 beschreven en als aanvulling aan dat archief toegevoegd.


Geschiedenis van de archiefvormer


De stukken zijn vooral afkomstig van Andreas Nicolaas Duinisveld (1907-1988), zoon van Joannes A. Duinisveld (1879-1953) en Adriana E.M. Kaptein. Hij doorliep de HBS in Den Haag en volgde in 1925-1926 de Scola Carolina, een tweejarige bijscholing in Grieks en Latijn door de Jezuïeten in het Aloysiuscollege. Vervolgens ging hij naar het seminarie in Warmond en werd in 1933 tot priester gewijd. Vervolgens was hij werkzaam in onder meer Uitgeest, het St. Hypolitusgesticht/ziekenhuis te Delft, Huize St. Liduina te Schiedam, na W.O. II als leraar bij de RK Avondtechnische School Don Bosco Amsterdam en in de jaren ’50 ook bij de Aloysiusstichting Amsterdam, waarna hij rector werd van Huize De Voorzienigheid, Scheveningseweg 37 in Den Haag. 


Al die jaren deed hij onderzoek naar de geschiedenis van katholieke parochies en andere instanties en personen en publiceerde daarover in de Haarlemsche Bijdragen en in vele kranten. De collectie laat dat duidelijk zien. Zijn liefde voor de geschiedenis leidde er ook toe dat hij familiepapieren verzamelde, zoals eigendomsbewijzen, bidprentjes en foto’s.


Daarnaast had hij vanaf ca. 1933 het beheer over de Vicarie St. Hubrecht of Hubertus die in de middeleeuwen gesticht was op een altaar in de Nieuwe Kerk van Delft. In de 20ste eeuw hoorden er onder meer nog enige landerijen in Berkel en Voorburg onder en werd van de opbrengsten bijvoorbeeld de huur van het familiegraf achter de Nicolaaskerk te Zoetermeer betaald.


Rector A.N. Duinisveld stierf in 1988 en werd in het familiegraf begraven achter de Zoetermeerse Nicolaaskerk. Zijn neef André Duinisveld bewaarde vervolgens diens papieren en heeft deze deels in twee partijen overgedragen aan het HGOS.


Verwant materiaal


In de bibliotheek/collectie van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) bevinden zich voor 1990 verworven manuscripten over de (katholieke) geschiedenis van Zoetermeer en Pijnacker en overdrukken en krantenknipsels over de historie van Nootdorp, Stompwijk en Zoetermeer, alle geschreven door A.N. Duinisveld.


Verantwoording


De 29 Glasnegatieven (inv.nr 4-6) zijn gescand waarna is getracht de afgebeelde personen te identificeren. Ze dateren uit de jaren (19)20 en betreffen vooral afbeeldingen van moeder Sjaan Duinisveld-Kaptein (1881-1958) en haar jongste drie kinderen. Een enkele keer zijn vader Jan Duinisveld (1879-1953) en de andere kinderen afgebeeld, de beide grootvaders, een broer van Sjaan en van de gezusters Duijvestein uit de Meerpolder. Deze foto’s zijn te vinden op de Beeldbank Zoetermeer, de originele glasnegatieven zijn opgeborgen in de fotocollectie van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer die bij het Gemeentearchief Zoetermeer worden bewaard.


De papieren documenten zijn in 2016 geïnventariseerd en toegevoegd aan archief 41 Collectie Duinisveld, dat wordt bewaard in het Gemeentearchief Zoetermeer.
411Eigendomsbewijs voor Jacob van der Poel boerderij Voorweg 37 (kavel 6) 1810; Testamenten Andries Duinisveld en Helena van Leeuwen te Rijswijk 1855-1856; schuldbekentenis door Andries Duinisveld t.b.v. Jacob van der Poel 1856; hypotheek door Andries D. t.b.v. M.C. van Weerden Happel op o.a. boerderij Voorweg 37 (kavel 6) 1856 en 1867; staat eigendommen erven Helena Duinisveld-van Leeuwen 1857; boedelverdeling Andries D. en Helena van Leeuwen 1871; eigendomsbewijs voor Martijntje Vollebregt wed. A. Duinisveld van Voorweg 37 1871; verhuur Voorweg 37 aan Nicolaas D. 1874 en 1878; verkoop huis Voorweg 48 (kad. C 494-495) door A. Janson aan Nicolaas D. 1880; verhuur weiland Drooggemaakte polder door Nicolaas D. aan A. Janson 18811810-1881
412Familie-aantekeningen gezin Jan Groenewegen - Maria van den Ende 1838-1861; hypotheek t.l.v. Jan Groenewegen Teunisz en andere ingelanden van de Geer- en Kleine Blankaarpolder in Zoeterwoude 1867; boedelscheiding Jan Groenewegen en wijlen Maria van den Ende (o.a. boerderij De Hooge Woning, Voorweg 109, kavel 12) 1869; beëdiging taxateurs boedel Nicolaas Duinisveld en Maria Groenewegen 1881.1838-1881
413Aantekeningen over de families Duinisveld, Kaptein, Straathof en Van der Burg, jaren (19)30; stukken van en betreffende de familie Duinisveld met lezing voor de R.K. Kiesvereniging over de samenvoeging van Zoetermeer en Zegwaart 1916; aanstelling N. Duinisveld tot belastingzetter 1916; brief van de bisschop van Rotterdam met felicitaties voor A.N. Duinisveld 1958; gelukwens van Maria Groenewegen voor haar ouders 1866; stukken betreffende beheer goederen van de vicarie op het Sint Hubertusaltaar in de Nieuwe Kerk te Delft (1826, 1856) 1907-1953; akte van verkaveling van land in Berkel en Rodenrijs tussen de erven Alenburg als gerechtigd in de vicarie op het Sint Hubertusaltaar en Lijsbet Ariens de Jong 1713 (notaris N. Kruijt te Hillegersberg)1713, 1866-1953
414glasnegatieven; personen; 4 st1920-1930
415glasnegatieven; personen; 15 st1920-1930
416glasnegatieve; personen; 10 st1920-1930
417inkomsten- en uitgavenregister van de Vicarie1900-1940
418inkomsten- en uitgavenregister van de Vicarie1943-1951
419Register van bezochte patiënten in het Hypolitusziekenhuis te Delft, met onder meer aantekeningen betreffende de katholiciteit; met losse bijlagen1938-1940
4110Aantekeningen uit het register van fundaties (1617-1709) voor beurzen bij het college De Schone Lieve Vrouw, ofwel St.Pulcheria Collegie, te Leuven voor studenten uit het destijds voormalige bisdom Haarlemz.j.
4111Stukken betreffende de Vicarie St. Hubertus / Sint Hubrecht1933-1943
4112Foto's van met name de familie Kaptein te Hazerswoude1890-1920
4113Stukken betreffende A.N. Duinisveld en familie, met name testamenten, stukken inzake  onderwijs en het testament van priester A.G. Rhee te Nootdorp1809-1972
4114Acten behorende bij relikwieën van Gerardus Majella en het H.Kruis1869, 1929
4115Bidpentjes van leden van de families Melchers, Beukers, Nolet, Kleipool, Rebers, Jansen, Kramers, Straathof te Schiedam en enkele daar residerende priesters1888-1960
4116Bidprentjes van leden van de families Groenewegen, Suiker, Vollebregt, Van der Voort, van Haastert en Duinisveld te Zoetermeer1889-1975
4117Bidprentjes van leden van de families Van Heyst te Beeringen, Kaptein, Verkleij, Straathof, Van Rooijen en Stokman te Groenendijk Hazerswoude, Van der Valk te Poeldijk, Commandeur te Haarlem, Van der Harg te Delft, en Verdegaal te Delft1843-1955
4118Stukken betreffende de Stichting tot Bevordering van het Zeeverkennen in het district 's-Gravenhage van de verkenners van de Katholieke Keugdbeweging, met ledenlijst1960-1962
4119Foto van A.N. Duinisveld en dia van zijn audientie bij paus Paulus VIca. 1970
4120Aantekeningen en krantenknipsels betreffende de katholieke kerkelijke geschiedenis van Hazerswoude, Groenendijk, Koudekerk, Leiderdorp en Voorschotenca. 1937-1952
4121Aantekeningen betreffende de katholieke kerkelijke geschiedenis van Dordrecht rond 1800ca. 1940
4122Aantekeningen betreffende de katholieke kerkelijke geschiedenis van Voorburg in 1567-1568z.j.
4123Aantekeningen betreffende de familie Hesseveld en een karakterschets van pastoor P.J. Hesseveld aan de hand van een foto (1806-1859)z.j.
4124Krantenknipsels betreffende de katholieke kerkelijke geschiedenis van de Meerburg-parochie, Zoeterwoude-Rijndijk1956
4125Krantenknipsels betreffende de katholieke kerkelijke geschiedenis van Langeraar1951-1952
4126Krantenknipsels betreffende de katholieke kerkelijke geschiedenis van Aarlanderveen en Alphen aan den Rijn1951
4127Krantenknipsels betreffende de katholieke kerkelijke geschiedenis van Amsterdam, met enkele aantekeningen1936-1951
4128Krantenknipsels betreffende de katholieke kerkelijke geschiedenis van Noordwijk1950-1951
4129Krantenknipsels betreffende de katholieke kerkelijke geschiedenis van Lisseca. 1939
4130Krantenknipsels betreffende de katholieke kerkelijke geschiedenis van Warmond1950
4131Krantenknipsel betreffende de katholieke kerkelijke geschiedenis van Voorhout1950
4132Krantenknipsel betreffende de katholieke kerkelijke geschiedenis van Wassenaar1952
4133Krantenknipsel betreffende de katholieke kerkelijke geschiedenis van Scheveningen1930
4134Krantenknipsel betreffende de katholieke kerkelijke geschiedenis van Stompwijk1958
4135Aantekeningen betreffende de katholieke kerkelijke geschiedenis van Nootdorpna 1939
4136Krantenknipsel betreffende de Levensschool1957
 
 

Bibliotheek en archieven