• Alles over de geschiedenis van Zoetermeer

    Afbeelding: Alles over de geschiedenis van ZoetermeerWelkom bij Oud Soetermeer! Hier vindt u informatie over de geschiedenis van de stad Zoetermeer. Via de werkgroepen kunt u onderzoek doen of daarbij worden geholpen. Hoe u lid kunt worden of aan de activiteiten kunt deelnemen, vindt u ook op deze site.
     
 
 

57 Burgemeesters C.L.J. en F.S.G. Bos

U bent hier: home › Bibliotheek en archieven › 57 Burgemeesters C.L.J. en F.S.G. Bos
De documenten kunnen worden ingezien bij het Stadsarchief Zoetermeer.

57
Beschrijving van de stukken betreffende de burgemeesters C.L.J. en F.S.G. Bos, 1865-1930


De documenten zijn 2-1-2002 via het Historisch Genootschap Oud Soetermeer ontvangen van mw M. Bos te Zeist. De papieren zijn afkomstig van haar vader F.S.G. Bos (1877-1931) en grootvader C.L.J. Bos (1840-1917) die beiden burgemeester waren in Zoetermeer-Zegwaart.


Zie voor C.J.J. Bos ook archief Gemeentebestuur Zoetermeer (04) nrs. 1760-1763.
571Benoemingen en ontslag C.L.J. Bos tot burgemeester te Benthuizen en jaarwedden, 1883-1903
572Benoemingen en ontslag C.L.J. Bos als ambtenaar en burgemeester te Zegwaart, en pensioengrondslagen, 1882-1916.
573Benoemingen en ontslag C.L.J. Bos als ambtenaar en burgemeester te Zoetermeer, 1865-1912.
574Oorkonde voor C.L.J. Bos bij zijn zilveren jubileum als voorzitter van de Vereniging van burgemeesters en secretarissen in Zuid-Holland, 1915.
575Benoemingen en ontslag C.L.J. Bos in (Hoofd)commissie voor de herziening van belastbare opbrengst Ongebouwde Eigendommen en Commissie voor de herziening van belastbare opbrengst  der Gebouwde Eigendommen van het Ministerie van Financiën, van de Commissie voor schadevergoeding van het Departement van Oorlog, van de Tiendcommissie in het vijfde district Zuid-Holland en de Provinciale Broodcommissie, 1882-1917.
576Feestliederen en beschrijving erepoort voor C.L.J. Bos bij zijn vijfentwintig jubileum als burgemeester van Zegwaart, 1907.
577Benoemingen en ontslag F.S.G. Bos tot burgemeester te Zoetermeer en Zegwaart, 1912-1930.
578Benoemingen F.S.G. Bos tot secretaris van de Gezondheidscommissie (voor de vereniging van gemeenten met als zetel Zoetermeer), 1903-1928.
579Aanbeveling door D. Bakker, burgemeester van Capelle op d’ Ijssel en voorzitter Gezondheidscommissie, voor F.S.G. Bos bij zijn sollicitatie naar de functie van secretaris-rentmeester van het hoogheemraadschap Rijnland, 1907.
5710Liederen gezongen bij de intrede te Zoetermeer en het huwelijk van burgemeester F.S.G. Bos, 1912, 1919.
5711Krantenknipsel over de installatie van F.S.G. Bos als burgemeester in Zegwaart, 1918.
5712Benoeming van F.S.G. Bos tot ridder in de orde van Oranje-Nassau; concept bedankbrief op achterzijde van een brief over de wedstrijd van SDO2 door Jacob Bierman, 1928-1929.
5713Conceptbrief van F.S.G. Bos aan de minister van Waterstaat met het verzoek te worden benoemd in de commissie tot onteigening van gronden ten behoeve van de aanleg van de weg Den Haag-Rotterdam, 1924.
5714Benoemingen van C.L.J. Bos tot hoofdingeland van het hoogheemraadschap Schieland, 1898-1917.
5715Stukken betreffende borgstellingen voor en benoemingen van C.L.J. Bos in besturen van de Driemanspolder, Zoetermeerse of Nieuw Drooggemaakte Polder, Zoetermeerse Meerpolder, Palensteinse Polder, alsmede benoeming en ontslag als gemachtigde van de rentmeester in het zestiende district in het hoogheemraadschap Rijnland, 1866-1891.
5716Stukken betreffende borgstellingen voor en benoemingen van F.S.G. Bos in besturen van de Palensteinse Polder, Zoetermeerse Meerpolder en Binnenwegse Polder, 1910, 1915.
5717Rekening en Verantwoording van de viering bij de troonsbestijging van koning Wilhelmina in 1898, alsmede de jaarlijkse kinderfeesten, 1898-1900.
5718Bedankbrief van harmonie Kunst en Vriendschap aan degenen die hebben bijgedragen aan de aanschaf van een muziektent, 1919.
5719Nederlandse liederen, menukaart bij het huwelijk van H. Scheer en M. van der Bijl en een lied/gedicht bij een 25-jarig burgemeesterschap van Pijnakker-Nootdorp, z.j., 1913, 1922.
5720Verklaring van bekwaamheid F.S.G. Bos door de Nederlandsche Vereeniging voor Gemeentebelangen, 1901.
5721Brief van J.M. Bos-Barnauw, 1900
 
 

Bibliotheek en archieven