• Alles over de geschiedenis van Zoetermeer

    Afbeelding: Alles over de geschiedenis van ZoetermeerWelkom bij Oud Soetermeer! Hier vindt u informatie over de geschiedenis van de stad Zoetermeer. Via de werkgroepen kunt u onderzoek doen of daarbij worden geholpen. Hoe u lid kunt worden of aan de activiteiten kunt deelnemen, vindt u ook op deze site.
     
 
 

60 Willem Olivier - Tweede Wereldoorlog

U bent hier: home › Bibliotheek en archieven › 60 Willem Olivier - Tweede Wereldoorlog
De documenten kunnen worden ingezien bij het Stadsarchief Zoetermeer.

60
Beschrijving van het archief van de Willem Olivier (Zoetermeer 1920 – Lisse 2003): archivalia uit en betreffende de tweede wereldoorlog, 1945 - 2003


Ronald Grootveld 31-3-2004


De papieren zijn in 2003 geschonken aan het Historisch Genootschap Oud Soetermeer.


Wim Olivier was in de tweede wereldoorlog betrokken bij de illegale pers en hulp aan onderduikers en in 1945 stafofficier van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Het rapport over de overval in mei 1945 sluit aan bij de papieren van Piet van Driel en Joop Kentgens, die al eerder aan het Gemeentearchief Zoetermeer zijn overgedragen. De bladen uit het brievenboek zijn waarschijnlijk gebruikt als bewijsmateriaal aangaande de houding van de burgemeester tijdens de bezetting.


Ter toelichting op het dossier Bleiswijk-Zevenhuizen kan het volgende dienen: de Zoetermeerse oud-verzetslieden konden zich niet verenigen met de lezing door A. Veerman van o.a. de overval op het jachthuis aan de Rotte in april 1945. Bovendien werd Veerman met enkele destijds ondergedoken Engelse piloten bij Prins Bernhard ontvangen. Dit heeft onder andere geleid tot de oprichting van het Voormalig verzet Zoetermeer en later, toen in Zevenhuizen een monument aan de Rotte opgericht zou gaan worden, tot een controverse tussen Wim Olivier en andere leden van het Voormalig Verzet.


Het Voormalig Verzet Zoetermeer is opgericht op 1-9-1987 als sectie van de Nationale Federatieve Raad (NFR) van het voormalig verzet Nederland. Al op 4-2-1976 richtten Zoetermeerse oud-verzetslieden de Stichting John McCormick op met sociaal-medische  doeleinden. De verkoop van “De dag dat het manna viel” diende als inkomstenbron. In 1990 was het boek uitverkocht, stond er een oorlogstentoonstellling op stapel en is besloten tot statutenwijziging om de stichting tevens dienstbaar te maken aan dat doel.


Zuiveringscommissie
601Circulaires en instructies voor de leden van zuiveringscommissies, 1945.1945
602Rapporten van de zuiveringscommissie gemeentepersoneel over de houding van het Zoetermeerse gemeentepersoneel gedurende de bezetting, [1945].1945
603Doorslagen van brieven van de Plaatselijke Adviesraad Illegaliteit te Zoetermeer aan de burgemeester en de Adviescommissie Zuivering Burgemeesters over de houding van de burgemeester gedurende de bezetting, 1945.1945
604Doorslag van een brief van W. Olivier aan A.G. Scheer over diens houding als wethouder gedurende de bezetting, ca. 1950.1950
605Twee bladzijden uit het brievenboek van de burgemeester van Zoetermeer, 1943.1943
60
Hulp aan onderduikers
606Briefjes van de ondergedoken Amerikaanse vliegenier John McCormick (Mac) aan [J. van ’t Hoff], [1945].1945
607Concept van een brief van J. van ’t Hoff aan de ouders van John McCormick betreffende de activiteiten van McCormick en een verzoek om zijn lichaam in Zoetermeer begraven te laten blijven, 1946.1946
60
Dienst bij de Binnenlandse Strijdkrachten
608Rapport van de Plaatselijke Commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten te Zoetermeer betreffende de Duitse overval op de school waar de B.S. was verzameld; met getuigenverklaringen, 1945 mei.1945
609Diverse brieven en lijsten afkomstig van W. Olivier als (oud-) officier van de Binnenlandse Strijdkrachten, 1945-1948.1945-1948
60
N.B. Lijst NSB’ers?
60
Activiteiten in verband met het voormalige verzet
6010Documentatie: knipsels, overlijdensberichten, aantekeningen over het verzet, 1945-1997.1945-1997
6011Persoonlijke papieren: stukken betreffende onderscheidingen e.d., toespraken bij overlijden, 1945-2003.1945-2003
6012Stukken betreffende bezoeken van Amerikaanse ingezetenen aan het graf van John McCormick in Zoetermeer, 1972.1972
6013Stukken betreffende organisatie van en deelname aan de herdenking van de gevallenen in Zoetermeer, 1975-2000.1975-2000
6014Correspondentie met Jaap van der Zwan (auteur van “De dag dat het manna viel”), Joop Kentgens en Piet van Driel over diverse onderwerpen, 1975, 1980.1975-1980
6015Correspondentie, notulen enz. ontvangen als lid van het Voormalig Verzet Zoetermeer en de Stichting John McCormick, o.a. inlichtingen over oud-verzetslieden, (1976) 1981-1993.1976-1993
6016Dossier Bleiswijk/Zevenhuizen, 1987-2000: kritieken op de publicatie "Tussen licht en donker in Hollands groene hart (auteur A. Veerman); oprichting van een oorlogsmonument aan de Rotte te Zevenhuizen en herdenkingen aldaar.1987-2000
 
 

Bibliotheek en archieven