• Alles over de geschiedenis van Zoetermeer

    Afbeelding: Alles over de geschiedenis van ZoetermeerWelkom bij Oud Soetermeer! Hier vindt u informatie over de geschiedenis van de stad Zoetermeer. Via de werkgroepen kunt u onderzoek doen of daarbij worden geholpen. Hoe u lid kunt worden of aan de activiteiten kunt deelnemen, vindt u ook op deze site.
     
 
 

62 Anti Discriminatie Bureau

U bent hier: home › Bibliotheek en archieven › 62 Anti Discriminatie Bureau
De documenten kunnen worden ingezien bij het Stadsarchief Zoetermeer.

62
Beschrijving van het archief van de Stichting Anti Discriminatie Bureau te Zoetermeer1993 - 1999


Ronald Grootveld 31-3-2004


Het in 1987 opgerichte Anti Discriminatie Overleg te Zoetermeer, dat een klachtenlijn onderhield, professionaliseerde zich eind 1993 in de Stichting Anti Discriminatie Bureau. Eind 1999 werd de stichting wegens vermindering van werkzaamheden en sterk afnemende gemeentelijke subsidie opgeheven. De taak werd overgenomen door de Stichting BOVOS in Zoetermeer. Het archiefje is in 2002 aan het Historisch Genootschap Oud Soetermeer geschonken.
621Verslag van de werkgroep tot oprichting van het ADB, 1993.1993
622Statuten, 1993.1993
623Beleids- en communicatieplannen, 1995-1999.1995-1999
624Stukken betreffende de samenwerking met BOVOS (Bureau ondersteuning vrijwilligersorganisaties, ontwikkeling en service), 1998-1999.1998-1999
625Adreslijst van externe relaties, 1993.1993
626Stukken betreffende de samenstelling en organisatie van het bestuur, 1993-1999.1993-1999
627Verslagen van bestuursvergaderingen, juni-juli 1999.1999
628Stukken betreffende werving, aanstelling en opleiding van vrijwilligers, 1995-1998.1995-1998
629Jaarverslagen, 1993-1998; met enkele gegevens over 1999.1993-1999
6210Jaarrekeningen, 1995-1998.1995-1998
6211Stukken betreffende de subsidiëring door de gemeente Zoetermeer, subsidiejaar 1999.1998
6212Stukken betreffende de subsidiëring door de gemeente Zoetermeer, subsidiejaar 20001999
6213“Het 10 stappenplan voor de klachtenbehandeling”, 1997.1997
6214Nieuwsbrieven, pamfletten, folders en educatief materiaal, 1994-1996.1994-1996
6215Documentatie inzake Anti Discriminatie Bureau Noord Kennemerland, ADB’s in het algemeen en Zoetermeer tegen Apartheid, 1992-1994.1992-1994
 
 

Bibliotheek en archieven