• Alles over de geschiedenis van Zoetermeer

    Afbeelding: Alles over de geschiedenis van ZoetermeerWelkom bij Oud Soetermeer! Hier vindt u informatie over de geschiedenis van de stad Zoetermeer. Via de werkgroepen kunt u onderzoek doen of daarbij worden geholpen. Hoe u lid kunt worden of aan de activiteiten kunt deelnemen, vindt u ook op deze site.
     
 
 

88 Slagerij Vollebregt

U bent hier: home › Bibliotheek en archieven › 88 Slagerij Vollebregt
De documenten kunnen worden ingezien bij het Stadsarchief Zoetermeer.

88
Beschrijving van het archief van Slagerij Vollebregt1934-1999


Ton Vermeulen 14-11-2012


Geschiedenis van de archiefvormer: Jan A.Vollebregt (1907) begon op zijn dertiende als slagersknecht te werken in Pijnacker en ging daarna ook nog in Poeldijk en Wassenaar in de leer. Vervolgens begon hij voor zichzelf. Jan nam in 1930 de slagerij van Ooms aan de Dorpsstraat 127 te Zegwaart over, drie maanden voor zijn huwelijk met Marie F. Zwetsloot uit Hazerswoude. Zij kregen veertien kinderen die allemaal ooit in de zaak hebben meegewerkt. Uiteindelijk werd de oudste zoon Jan worstenmaker, Kees nam het bedrijf in 1969 over, verzorgde de inkoop en de contacten met de slagers en Gerard deed de winkel in de Dorpsstraat. Vader Jan begon met twee knechts, bij het 55-jarig bestaan was het bedrijf gegroeid tot een dertigtal medewerkers.  Dezen waren verdeeld over de winkels in Zoetermeer en Pijnacker en sinds 1982 het produktiebedrijf aan de Zoetermeerse Wiltonstraat 10-12, dat onder meer vlees inblikte en vleeswaren en worsten vervaardigde en leverde aan slagers. Later werd dat Vollebregt Fresh Company BV aan de Platinastraat 10. Ook in de winkel voltrokken zich veranderingen. De halve en kwart koeien en varkens hingen niet meer aan haken, maar lagen steeds meer kant en klaar gesneden in koelcellen en vitrines. Het assortiment werd geleidelijk uitgebreid met onder meer salades, borrelgarnituren en soepen. De winkel in de Dorpsstraat kende enkele verbouwingen, onder meer in 1973 en 1991. Uiteindelijk verdween de ‘V’ van Vollebregt uit het straatbeeld met de verkoop van de winkel in 2007.


Bronnen: Corporaal, Carola en Gloria Stuyt, Interview met J. Vollebregt. In: ’t Seghen Waert 9-4 (1990)15-17. Historisch Genootschap Oud Soetermeer: Documentatiecollectie, Slagerijen.


Geschiedenis van het archief: Het bedrijfsarchief van de winkel was opgeborgen boven diezelfde winkel aan de Dorpsstraat 127 in een kantoortje aan de voorzijde van het pand en ook verspreid over de rest van deze zolder. Met toestemming van Gerard Vollebregt zijn in de zomer van 2010 uit alle hoeken van de zolder stukken bijeen gebracht, afgezonderd van de vele meer recente financiële stukken en letterlijk in een gevulde kruiwagen naar het Historisch Genootschap Oud Soetermeer in diezelfde Dorpsstraat gereden.


Verantwoording: Er is niet echt sprake van een archief, het is meer een fragmentarische collectie van stukken vanaf 1934 van het slagersbedrijf aan de Dorpsstraat 127, zoals facturen, jaarstukken, berekeningen voor het maken van worst en vleeswaren, reclame, krantenknipsels, foto’s en stukken betreffende het personeel, vermengd met enkele persoonlijke zaken. Er is een selectie uit de vele financiële stukken gemaakt: alle gevonden facturen van twee jaren (1977 en 1999) en de rest zeer selectief om ook op microniveau het Zoetermeerse slagersbedrijf te kunnen bestuderen. Daarnaast zijn de samenvattende cijfers van zo veel mogelijk jaarstukken bewaard.


‘Vader’ Jan A. Vollebregt was als bestuurslid ook meer dan 50 jaar bij de plaatselijke St.Vincentiusvereniging betrokken, als ook bij andere organisaties. Enkele stukken daarvan zijn tussen de bedrijfspapieren aangetroffen en apart beschreven.


Na beschrijven, schonen en materiële verzorging heeft het archief een omvang van circa 0,7 m1.


Openbaarheid: Alle stukken zijn openbaar met uitzondering van de stukken betreffende de St.Vincentiusvereniging en Reclassering. Die worden na 75 jaar openbaar, in 2028 en 2032; ze zijn wel toegankelijk voor algemeen niet op personen gericht historisch onderzoek.
881Jaarstukken, met balansen en winst- en verliesrekeningen1951-1964
882Stukken ten behoeve van de opmaak van de jaarrekening1969-1971
883Bedrijfsrapport van slagerij J. Vollebregt1948
884Bedrijfseconomische periodieke overzichten van slagerij J.A. Vollebregt en vergelijkingen met slagerijen in het algemeen, opgemaakt door het Centraal Boekhoudbureau van het Slagersbedrijf1950-1962
885Financiële stukken (selectie)1945-1946
886Financiële stukken (selectie)1970
887Financiële stukken1977
888Financiële stukken1999, jan-aug
889Financiële stukken1999, aug-dec
8810Bank- en giroboek1975-1976
8811Staten van de dagelijkse kasopmaking1971, apr-aug
8812Inkoopregisterz.j. (ca. 1975)
8813Staten met calculaties van vlees en vleeswaren, met schema's in het Mededelingenblad van de Vakgroep Slagerijca. 1950-1960
8814Omzetstatistieken1999
8815Slachtregisters1961-1962
8816Onderzoeksresultaten van vlees en vleeswaren door de Stichting Proefstation voor het Slagersbedrijf en het Slagers Vakonderwijs (SVO)1951-1959
8817Leerovereenkomst tussen J.A. Vollebregt en zijn zoon L.Ch.V. Vollebregt1953
8818Diploma´s Slagersvakonderwijs voor J.J. Vollebregt1936, 1954
8819Arbeidsregister van personeel1955-1956
8820Verzamelloonstaten van werknemers1961-1962
8821Briefpapier Vleeswarenbedrijf J.A. Vollebregtca. 1945-1950
8822Reclame  ca. 1945-1960
8823Ontwerpreclameteksten1966, 1974-1976
8824Reclameca. 1993-1999
8825Correspondentie met de Fa. Ribberink over reclamedrukwerk1962
8826Brief met mededeling aan klanten dat er niet meer bezorgd wordtz.j.
8827Suggesties voor Vleesgerechten, door slager Vollebregtz.j.
8828Krantenknipsels met foto´s en teksten betreffende het slagersbedrijf Vollebregt1985-1998
8829Stukken betreffende de verbouwing van winkel en kantoor Dorpsstraat 1271960
8830Stukken betreffende de verbouwing van slagerij en winkel Dorpsstraat 1271973-1974
8831Bouwtekening inzake de plaatsing van schuifdeuren in winkel Dorpsstraat 1271991
8832Stukken betreffende de verbouwing van vleesverwerkingsbedrijf Wiltonstraat 10/121982
8833Stukken inzake het bestemmingsplan Dorpsstraat1969
8834Oorkonden en prijsmedailles voor G.G.N. en C.L.1981-1996
8835Publicaties en leerboeken inzake het slagersvak, gebruikt door J.A. en zonen  Vollebregt1934-1965
8836Foto's van familie en winkel Slager Vollebregtca. 1940-1980
8837Stukken betreffende Gerard Vollebregt, met name officiële oproepen en katholieke herinneringsprenten1954-1967
8838Stukken betreffende de St. Vincentius Vereniging Conferentie H.Nicolaas in Zoetermeer, met name klad-jaarverslagen, correspondentie met andere Vincentiusverenigingen en de Bijzondere Raad Voorburg en Omstreken en losse aantekeningen. INZAGE tot 2028 alleen met toestemming van HGOS.1947-1953
8839Brieven van de R.K. Reclasseringsvereniging afdeling Delft ten aanzien van het bij  J.A. Vollebregt onder toezicht stellen van in Zoetermeer wonende personen. INZAGE tot 2032 alleen met toestemming van HGOS.1954-1957
8840Brieven van de Vakgroep Slagerij, Regionale Commissie Zuid-Holland,waar J.A. Vollebregt deel van uit maakte1952-1953
8841Circulaires van de R.K. Middenstandersvereniging te Zoetermeer1953-1955
8842Stukken afkomstig van de Nederlandse Katholieke Vereniging voor Kinderuitzending in de bisdommen Haarlem en Rotterdam1959-1963
 
 

Bibliotheek en archieven