• Alles over de geschiedenis van Zoetermeer

    Afbeelding: Alles over de geschiedenis van ZoetermeerWelkom bij Oud Soetermeer! Hier vindt u informatie over de geschiedenis van de stad Zoetermeer. Via de werkgroepen kunt u onderzoek doen of daarbij worden geholpen. Hoe u lid kunt worden of aan de activiteiten kunt deelnemen, vindt u ook op deze site.
     
 
 

135 Culturele Kring De Seghbloem

U bent hier: home › Bibliotheek en archieven › 135 Culturele Kring De Seghbloem
De documenten kunnen worden ingezien bij het Stadsarchief Zoetermeer.

135

Archief van de Culturele Kring De Seghbloem  1963 – 1993

De Seghbloem

In de jaren (19)50 richtten enkele Zoetermeerders een Filmkring op om tegemoet te komen aan de wens naar “de betere film”. Het vertonen van films was een stuk eenvoudiger geworden door de stichting van een bioscoop bij zaal De Meerbloem in de Dorpsstraat. De activiteiten breidden zich uit tot tentoonstellingen en lezingen en de Filmkring ging zich Culturele Kring noemen. In 1963 namen enkele enthousiastelingen de taak op zich de kring nieuw leven in te blazen en vormden de Stichting Culturele Kring Zoetermeer. Op 11 oktober 1963 vond de eerste voorstelling plaats. De Culturele Kring bracht een programma uit en probeerde abonnees te werven. Manifestaties vonden plaats in zalen en scholen. In 1969 noemde de stichting zich De Seghbloem, naar de 17e-eeuwse rederijkerskamer in Zegwaart. Het logo was vanaf die tijd gebaseerd op een foto van bloeiende zegge.

De Seghbloem beijverde zich voor de oprichting van een theater in Zoetermeer en kreeg dat op 3 januari 1976 voor elkaar met de opening van het minitheater annex bioscoop De Graanschuur in de Dorpsstraat met 236 stoelen. Van meet af aan had de gemeente Zoetermeer als financier een dikke vinger in de pap. In de Graanschuur werd ook de gemeentelijke kunstuitleen gevestigd en al direct kwam de instelling met een eigen programmering. Samen met De Seghbloem bracht Theater De Graanschuur voortaan kwartaalkalenders van activiteiten uit. Zoetermeer groeide door en het theater bleek al snel te klein voor de groeiende behoefte. Plannen voor een groter theater sneuvelden in de magere jaren (19)80 vanwege geldgebrek maar in april 1992 kon Prinses Margriet uiteindelijk toch het Stadstheater Zoetermeer openen (700 stoelen!). Vanaf dat moment beëindigde de stichting haar activiteiten.

 

Het archief

De documenten uit de beginjaren van De Seghbloem zijn in 2014 door mevrouw L. van Zeben-den Braven, één van de eerste bestuursleden, aan het Historisch Genootschap Oud Soetermeer geschonken. Mevrouw C. Bosch-Bombeke, secretaris gedurende bijna 30 jaar, schonk de overige papieren een jaar later aan Oud Soetermeer. Opvallende hiaten zijn documenten uit de jaren 1970-1979. Alleen de notulen en de programma’s zijn bewaard gebleven.

 

Beschrijving van de documenten

 

1.         Verslagen van bestuursvergaderingen, 1963-1990

2.         Organisatie van de Kring, 1963-1967

3.         Organisatie van de Kring en overige documenten, o.a. over de stichting van een theater, 1980-1989

4.         Correspondentie met de gemeente Zoetermeer, o.a. over subsidie, huur, belastingen, 1963-1968

5.         Financiële administratie, 1963-1967

6.         Financiële overzichten, 1976-1977

7.         Financiële overzichten, begrotingen, subsidie-aanvragen, jaarverslagen, 1980-1993

8.         Organisatie van activiteiten, 1963-1968

9.         Organisatie van activiteiten – financiële administratie, 1963-1968

10.       Organisatie van activiteiten, voornamelijk contracten, 1980-1991

11.       Programma’s, 1963-1992

12.       Krantenknipsels, 1970-1987

 

 

 
 

Bibliotheek en archieven