• Alles over de geschiedenis van Zoetermeer

    Afbeelding: Alles over de geschiedenis van ZoetermeerWelkom bij Oud Soetermeer! Hier vindt u informatie over de geschiedenis van de stad Zoetermeer. Via de werkgroepen kunt u onderzoek doen of daarbij worden geholpen. Hoe u lid kunt worden of aan de activiteiten kunt deelnemen, vindt u ook op deze site.
     
 
 

32 KVP Katholieke Volkspartij afd. Zoetermeer

U bent hier: home › Bibliotheek en archieven › 32 KVP Katholieke Volkspartij afd. Zoetermeer
De documenten kunnen worden ingezien bij het Stadsarchief Zoetermeer.
32        Archief van de KVP Katholieke Volkspartij afd. Zoetermeer, 1970-1980

Het archief van de Katholieke Volkspartij, afdeling Zoetermeer omvat 5 archiefdozen met een looptijd van (1945) 1970 tot 1980, en is door het Historisch Genootschap Oud Soetermeer op 21 december 1994 in bewaring gegeven aan het Gemeentearchief Zoetermeer.

Het archief is een geschenk van C.A.L. van Wieringen, 1990.

Deze voorlopige plaatsingslijst is opgemaakt bij het verhuisklaar maken van de dossiers t.b.v. verhuizing naar het gouwedepôt. Plastic insteekmapjes en nietjes, paperclips zijn hierbij verwijderd. Aan de volgorde is niets veranderd.

 1.  Verkiezingsprogramma’s CDA 1970-1974, 1974-1978, 1978-1982, uitslag gemeenteraadsverkiezing 1982.
2.  Ordner-inhoud van KVP-secretaris Beckers, ± 1970-1974
3.  Secretariaatsarchief 1978-1981, CDA-gewestverband,lijst uitgegane stukken 1978-1980, o.a rekeningafschriften, gemeenteprogramma 1974-1978, ledencorrespondentie.
4.  Ingekomen stukken 1978 – 1980
5.  Stukken betreffende o.a. adviescommissie gemeenteraadsverkiezingen 1974, verkiezingsprogramma KVP1974-1978, 1978-1982, kandidatenlijst KVP 1978, uitslag gemeenteraadsverkiezing 1978, diverse bestuursvergaderingen KVP periode 1969-1980, krantenartikelen 1978 en diverse krantjes en folders.
6.  Vergaderstukken kringvergaderingen KVP, Leiden 1975-1978.
7.  Einduitslag provinciale statenverkiezing 1978 Zoetermeer, CDA-campagneberichten 1978.
8.  Vergaderstukken KVP Statenkring Gouda,1975-1977
9.  Ingekomen stukken, 1975-1978

10.  Vergaderstukken bestuursvergaderingen CDA 1976, 1977,1978, blanco enveloppen KVP, vergaderverslagen 1974 gezamenlijk overleg CHU, ARP en KVP.

11.  Kasboek KVP 1945-1980 met diverse losse kasstukken jaren 1977-1980

12.  Diverse stapeltjes ingevulde stembiljetten, berichtgeving over gemeenteraadsverkiezingen 1978, Personalia KVP-kandidaten 1978 gemeenteraadsverkiezingen.

13.  Nota “Het CDA en zijn organisatie”, van federatie tot fusie, 1978, vragenlijst i.v.m. evaluatie samenwerking in CDA-verband, verkiezingen bestuursleden CDA 1977, diverse nieuwsbrieven van partijvoorzitter, penningmeester, centrale Werkgroep, kringvoorzitters KVP,1975

 

11 mei 2015

 

 

 
 
 

Bibliotheek en archieven