• Alles over de geschiedenis van Zoetermeer

    Afbeelding: Alles over de geschiedenis van ZoetermeerWelkom bij Oud Soetermeer! Hier vindt u informatie over de geschiedenis van de stad Zoetermeer. Via de werkgroepen kunt u onderzoek doen of daarbij worden geholpen. Hoe u lid kunt worden of aan de activiteiten kunt deelnemen, vindt u ook op deze site.
     
 
 

59 Coöperatie exploitatie landbouwwerktuigen

U bent hier: home › Bibliotheek en archieven › 59 Coöperatie exploitatie landbouwwerktuigen
De documenten kunnen worden ingezien bij het Stadsarchief Zoetermeer.
59        Archief van de Coöperatieve vereniging tot exploitatie van landbouwwerktuigen en –machines te Zoetermeer 1946-1981

 

De vereniging werd op 25 maart 1947 opgericht door landbouwers aan de Zegwaartseweg in Zoetermeer en twee landbouwers in Benthuizen. Eerste acties waren het opstellen van statuten, het aankopen van een raptractor en van een Caterpillar Diesel voor gezamenlijk gebruik. De vereniging sloot zich aan bij de landelijke Federatie van landbouwwerktuig exploiterende coöperaties. In 1950 kocht de vereniging een perceel grond aan de Zegwaartseweg om een nissenhut op te bouwen. In de jaren (19)50 was er sprake van het gebruik van machines voor schoffelen, ploegen, eggen, sproeien en frezen. De coöperatie had nooit meer dan zo’n acht leden tegelijk. Door de groei van de stad Zoetermeer verdwenen de landbouwgrond en de boeren en daarmee de grondslag van de vereniging. De liquidatie vond plaats in 1981.

De documenten zijn in 2002 door het Historisch Genootschap Oud Soetermeer in bewaring gegeven aan het Gemeentearchief Zoetermeer.

 

1. Notulen 1960 - 1961
2. Organisatie (bestuur: zie leden), oprichting, statuten, aansluiting bij landelijke federatie, verslag bezoek Centrale werkplaats Dronten, 1948 - 1963
3. Ledenregister en correspondentie 1947 - 1981
4. Aanschaf en beheer van tractoren 1954 - 1975
5. Financiën, eigendommen (perceel grond Zegwaartseweg) 1957 - 1981
6. Agenda's ledenvergaderingen 1951 - 1981
7. Jaarverslagen 1949 - 1960
8. Jaarrekeningen 1948 - 1981
9. Kasboek 1947 - 1952

10.  Kasboek 1948 – 1960

11.  Ledenboeken 1948 – 1957

12.  Ledenboeken 1958 – 1964

13.  Kasboek 1953 – 1954

14.  Kasboek 1955

15.  Kasboek 1956 – 1957

16.  Kasboek 1958

17.  Kasboek 1959

18.  Kasboek 1960 - 1962

19.  Kasboek 1963

20.  Kasboek 1968 - 1981

 
 

Bibliotheek en archieven