• Alles over de geschiedenis van Zoetermeer

    Afbeelding: Alles over de geschiedenis van ZoetermeerWelkom bij Oud Soetermeer! Hier vindt u informatie over de geschiedenis van de stad Zoetermeer. Via de werkgroepen kunt u onderzoek doen of daarbij worden geholpen. Hoe u lid kunt worden of aan de activiteiten kunt deelnemen, vindt u ook op deze site.
     
 
 

37 Locaal Comité Een school met den Bijbel

U bent hier: home › Bibliotheek en archieven › 37 Locaal Comité Een school met den Bijbel

Locaal Comité der Unie “een school met den Bijbel” te Zoetermeer

1890-1953

 

De landelijke Unie “Een school met den Bijbel” beijverde zich voor de oprichting en financiering van scholen op reformatorische grondslag. Zo veel mogelijk werden locale comité’s opgericht om dit te bewerkstelligen.

In Zoetermeer-Zegwaart bestond sinds 1861 een christelijke school maar toch werd hier zo’n comité opgericht omdat het voortbestaan van de school allerminst zeker was. Met de Lager Onderwijswet van 1920 werd het bijzonder onderwijs gelijkgesteld aan het openbare onderwijs en ook de financiering daarvan. Het comité bleef daarna bestaan als een soort steunfonds voor de christelijke school.

De documenten zijn in 1994 door J. Nieuwenhuijsen en in 1997 door A. van Kalsbeek geschonken aan het Historisch Genootschap Oud Soetermeer.

 1.  Notulenboek, 01-05-1893 – 13-01-1898

2.  Notulenboek, 04-04-1898 – 10-03-1911

3.  Notulenboek, 08-03-1911 – 08-03-1922

4.  Notulenboek, 20-07-1922 – 25-03-1926

5.  Notulenboek, 29-07-1926 – 09-11-1933

6.  Notulenboek, 13-03-1933 – 23-11-1942

7.  Notulenboek, 16-04-1943 – 10-03-1953

8.  Correspondentie, 1936 – 1953

9.  Notulenschriften, 1890-1893

10. Correspondentie, leerlingenlijsten en exploitatierekeningen inzake de christelijke nationale kleuterschool

11. Jaarboeken van de Unie “Een school met den Bijbel”, 1928, 1930, 1939, 1940

12. Correspondentie, ledenlijst, aantekenboekje, 1893-1930

13. Kwitanties, reglementen, statuten, landelijke circulaires, catalogus leesbibliotheek, 1893-1946

 

 
 

Bibliotheek en archieven