• Alles over de geschiedenis van Zoetermeer

    Afbeelding: Alles over de geschiedenis van ZoetermeerWelkom bij Oud Soetermeer! Hier vindt u informatie over de geschiedenis van de stad Zoetermeer. Via de werkgroepen kunt u onderzoek doen of daarbij worden geholpen. Hoe u lid kunt worden of aan de activiteiten kunt deelnemen, vindt u ook op deze site.
     
 
 

Stichting Publicaties Oud Soetermeer

U bent hier: home › Over ons › Stichting Publicaties Oud Soetermeer
Organisatie
Deze stichting is gevestigd aan de Dorpsstraat 132, 2712 AN Zoetermeer en een culturele erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN nummer is 8231.49.973, Kamer van Koophandel 51202395. Bestuurders en vrijwilligers krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. In overleg met de penningmeester kunnen kosten die voor de stichting zijn gemaakt, worden vergoed. Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar.
Het doel van de stichting is: het verspreiden van historische informate over de regio Zoetermeer en haar bewoners en het zijn van de stem van en voor het Historisch Genootschap Oud Soetermeer. Dit doel kan worden bereikt door het uitgeven van een periodiek magazine, het uitgeven van boeken en andere publicaties, beeld- en geluidsdragers.
Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester van het Historisch Genootschap.

Beleid
Het beleid van de POS richt zich op het bereiken van de doelstellingen. Daarvoor ondersteunt zij de publicatie van boeken financieel en zorgt voor een verkoopkanaal. Inkomsten wordn verkreen uit verkoop van publicaties. Het bescheiden vermogen is liquide.

Activiteiten

Zoals in voorgaande jaren heeft de stichting zich ook in 2021 actief bezig gehouden met het promoten en verkopen van boeken die een direct verband hebben met de historie van Zoetermeer. In 2021 is een bijdrage geleverd aan de uitgave “Zoetermeer, Toen en Nu”, waarvoor de stichting een voorraad ter verkoop kreeg. De publicatie was een groot succes; binnen vier weken was het boek uitverkocht.

Staat van baten en lasten en balans
Het overzicht 2021 vindt u op deze pagina.


 
 

Over ons

Documenten

2021_balans_pos.pdf2021 balans POS

Size: 249.64 Kb
Download
2021_toelichting_staat_baten_en_lasten_pos.pdf2021 Toelichting staat van baten en lasten

Size: 413.44 Kb
Download
2021_staat_baten_en_lasten_pos.pdf2021 Staat van baten en lasten

Size: 431.96 Kb
Download