• Alles over de geschiedenis van Zoetermeer

    Afbeelding: Alles over de geschiedenis van ZoetermeerWelkom bij Oud Soetermeer! Hier vindt u informatie over de geschiedenis van de stad Zoetermeer. Via de werkgroepen kunt u onderzoek doen of daarbij worden geholpen. Hoe u lid kunt worden of aan de activiteiten kunt deelnemen, vindt u ook op deze site.
     
 
 

Commissie Historisch Erfgoed

U bent hier: home › Commissie Historisch Erfgoed

De CHE in het kort

De Commissie Historisch Erfgoed (CHE) is een onderdeel van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer en is opgericht in 2000. De directe aanleiding hiervoor was dat verschillende historische panden uit het straatbeeld waren verdwenen, vooral in de Dorpsstraat. Met het instellen van de CHE wil het genootschap een actievere rol spelen in de besluitvorming omtrent de inrichting van Zoetermeer in het algemeen en de oude dorpskern in het bijzonder.

De CHE streeft er naar het aanwezige cultureel erfgoed in Zoetermeer te behouden. Hierbij richt de commissie zich hoofdzakelijk op de fysieke omgeving, zoals gebouwen, wegen en waterwegen en dorpsgezichten. Om dit doel te bereiken bewandelt de CHE verschillende paden. Zij tracht cultuurhistorische bewustwording onder de inwoners van Zoetermeer te stimuleren, brengt zaken onder de aandacht van de media en tracht goede contacten te onderhouden met de gemeente en andere belangenorganisaties.  De visie en activiteiten van de CHE zijn in 2004 vastgelegd in het document “Toekomst voor het verleden” (DOC). Dit document wordt nu geactualiseerd.

Om de doelstelling te kunnen bereiken, heeft de CHE een grootschalige inventarisatie uitgevoerd van alle cultuurhistorische elementen binnen de gemeentegrenzen. Uit de resultaten blijkt dat er, ondanks het grote aantal panden dat in de loop van de jaren verdwenen is, uit de periode tot 1950 nog altijd zo'n 250 beeldbepalende historische gebouwen en ruim 25 historische infrastructurele elementen aanwezig zijn. Deze zijn vastgelegd in de publicatie De Geschiedenis op Straat.

Erfgoedprijs
Om kennis en bewustwording te bevorderen heeft het Historisch Genootschap Oud Soetermeer in 2001 de Jan van der Spekprijs in het leven geroepen, genoemd naar drs. Jan van der Spek, oprichter van de eerste oudheidkamer in Zoetermeer en jarenlang voorzitter van de vereniging. Deze prijs (een tastbaar aandenken) wordt - bij voldoende aanmelding en kwaliteit - om de twee jaar uitgereikt aan iemand die zich op bijzondere wijze heeft ingespannen voor het behoud van het cultureel-historisch erfgoed in Zoetermeer en omgeving. De Commissie Historisch Erfgoed verzorgt de nominatie. In 2017 is de zesde Jan van der Spekprijs uitgereikt aan de ondernemers die de drie hooibergen bij restaurant het Wapen van Zoetermeer, Zegwaartseweg 31, hebben herbouwd. In 2019 is de restauratie van het pand Dorpsstraat 95 gewaardeerd met de prijs.

Toekomstplannen
De commissie wil actief bijdragen aan de rol die het Historisch Genootschap kan spelen in de verdere uitwerking van de Stadsvisie 2030, een visie vastgesteld door de gemeenteraad in december 2008. Daarbij zal het uiteraard gaan om cultuurhistorische onderwerpen. Meer bepaald kan worden gedacht aan het herstel van de historische vaarverbindingen en het behoud van de architectuur en stedenbouw uit de periode vanaf 1945.

Enthousiasme als belangrijkste bron
Heeft u belangstelling voor de cultuurhistorie van onze stad en wilt u een bijdrage leveren aan de toekomstplannen? Dan kunt u contact opnemen per e-mail che@oudsoetermeer.nl. Ook voor meer informatie of vragen over de Commissie Historisch Erfgoed kunt u hier terecht.

 
 

Afbeeldingen

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
 

Commissie Historisch Erfgoed

Documenten

programmaoverzicht_omd_2022.pdfProgramma Open Monumentendag 2022

Size: 308.79 Kb
Download
boekje_open_monumentendag_2022.pdfboekje Open monumentendag 2022

Size: 6.2 Mb
Download
toekomst_voor_het_verleden_visie_2004.pdfToekomst voor het verleden visie

Size: 10.72 Mb
Download