• Alles over de geschiedenis van Zoetermeer

    Afbeelding: Alles over de geschiedenis van ZoetermeerWelkom bij Oud Soetermeer! Hier vindt u informatie over de geschiedenis van de stad Zoetermeer. Via de werkgroepen kunt u onderzoek doen of daarbij worden geholpen. Hoe u lid kunt worden of aan de activiteiten kunt deelnemen, vindt u ook op deze site.
     
 
 

Over ons

U bent hier: home › Over ons

Wat doen we?

Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer is de historische vereniging van Zoetermeer. De doelstelling van de vereniging is het onderzoeken, uitdragen en behouden van de geschiedenis van Zoetermeer en die van het dorp Zegwaart, dat in 1935 met Zoetermeer is samengevoegd.

Oud Soetermeer bestaat sinds 1949 en telt zo’n 1.250 leden. Iedereen kan lid worden en ons zo steunen. Er zijn meerdere werkgroepen en commissies actief. De vereniging heeft een uitgebreide bibliotheek en een grote collectie foto’s, kaarten en films over Zoetermeer. Oud Soetermeer organiseert activiteiten voor leden, belangstellenden en scholen en verzorgt historische publicaties over Zoetermeer.

Wat het Historisch Genootschap in de loop der jaren heeft gedaan, leest u in Oud Soetermeer, sinds 1949.

Basisdocumenten: statuten, plannen, verslagen en privacy

Onze statuten en een voorstel voor aanpassing staan hiernaast. Verslaglegging vindt u in onze inhoudelijke en financiële jaarverslagen. Onze doelstellingen voor de komende periode kunt u lezen in de jaarplannen en begrotingen. Hoe we met uw persoonsgegevens omgaan staat in het 'privacy statement'.

ANBI

Het Historisch Genootschap is een culturele erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons RSIN nummer is 8165.62.702, Kamer van Koophandel 40407325. Bestuurders en vrijwilligers krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. In overleg met de penningmeester kunnen kosten die voor de vereniging zijn gemaakt, worden vergoed. Giften aan de vereniging zijn fiscaal aftrekbaar.

 
 

Over ons

Documenten

2019_verslag_kascommissie.pdf2019 verslag kascommissie

Size: 870.92 Kb
Download
2019_okt_23_verslag_ledenvergadering.pdf2019 okt 23 verslag ledenvergadering

Size: 1.41 Mb
Download
2019_jaarrekening.pdf2019 jaarrekening

Size: 117.79 Kb
Download
2019_toelichting_jaarrekening.pdf2019 toelichting jaarrekening

Size: 105.63 Kb
Download
2019_balans.pdf2019 balans

Size: 107.12 Kb
Download
2020_jaarplan.pdf2020 jaarplan

Size: 767.42 Kb
Download
2021_jaarplan.pdf2021 jaarplan

Size: 815.42 Kb
Download
2020_begroting.pdf2020 begroting

Size: 113.45 Kb
Download
2019_jaarverslag_met_ills.pdf2019 jaarverslag

Size: 1.31 Mb
Download
2021_begroting_hgos.pdf2021 begroting

Size: 123.36 Kb
Download
privacy_statement_2020.pdfPrivacy stament

Size: 33.38 Kb
Download
statuten_hgos_2020_v2_met_toelichting.pdfConcept statuten

Size: 108.01 Kb
Download
huishoudelijk_reglement_1996.pdfHuishoudelijk reglement

Size: 124.08 Kb
Download
statuten_1993__1999_.pdfStatuten

Size: 119.08 Kb
Download