• Alles over de geschiedenis van Zoetermeer

    Afbeelding: Alles over de geschiedenis van ZoetermeerWelkom bij Oud Soetermeer! Hier vindt u informatie over de geschiedenis van de stad Zoetermeer. Via de werkgroepen kunt u onderzoek doen of daarbij worden geholpen. Hoe u lid kunt worden of aan de activiteiten kunt deelnemen, vindt u ook op deze site.
     
 
 

Over ons

U bent hier: home › Over ons

Wat doen we?

Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer is de historische vereniging van Zoetermeer. De doelstelling van de vereniging is het onderzoeken, uitdragen en behouden van de geschiedenis van Zoetermeer en die van het dorp Zegwaart, dat in 1935 met Zoetermeer is samengevoegd.

Oud Soetermeer bestaat sinds 1949 en telt zo’n 1.250 leden. Iedereen kan lid worden en ons zo steunen. Er zijn meerdere werkgroepen en commissies actief. De vereniging heeft een uitgebreide bibliotheek en een grote collectie foto’s, kaarten en films over Zoetermeer. Oud Soetermeer organiseert activiteiten voor leden, belangstellenden en scholen en verzorgt historische publicaties over Zoetermeer.

Wat het Historisch Genootschap in de loop der jaren heeft gedaan, leest u in Oud Soetermeer, sinds 1949.

Basisdocumenten: statuten, plannen, verslagen en privacy

Onze statuten staan hiernaast. Verslaglegging vindt u in onze inhoudelijke en financiële jaarverslagen. Onze doelstellingen voor de komende periode kunt u lezen in de jaarplannen en begrotingen. Hoe we met uw persoonsgegevens omgaan staat in het 'privacy statement'.

ANBI

Het Historisch Genootschap is een culturele erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons RSIN nummer is 8165.62.702, Kamer van Koophandel 40407325. Bestuurders en vrijwilligers krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. In overleg met de penningmeester kunnen kosten die voor de vereniging zijn gemaakt, worden vergoed. Giften aan de vereniging zijn fiscaal aftrekbaar.

 
 

Over ons

Documenten

2023_jaarplan_concept.docx2023 jaarplan concept

Size: 204.29 Kb
Download
2021_jaarverslag.pdf2021 jaarverslag

Size: 1.35 Mb
Download
2023_begroting.xlsx2023 begroting

Size: 23.31 Kb
Download
2021_jaarrekening.xlsx2021 jaarrekening

Size: 35.33 Kb
Download
huishoudelijk_reglement_3_december_2021.pdfHuishoudelijk reglement

Size: 327.92 Kb
Download
statuten_hgos_2021.pdfStatuten 2021

Size: 445.16 Kb
Download
2022_jaarplan.pdf2022 jaarplan

Size: 479.89 Kb
Download
2022_begroting.pdf2022 begroting

Size: 438.01 Kb
Download
privacy_statement_2020.pdfPrivacy stament

Size: 33.38 Kb
Download