• Alles over de geschiedenis van Zoetermeer

    Afbeelding: Alles over de geschiedenis van ZoetermeerWelkom bij Oud Soetermeer! Hier vindt u informatie over de geschiedenis van de stad Zoetermeer. Via de werkgroepen kunt u onderzoek doen of daarbij worden geholpen. Hoe u lid kunt worden of aan de activiteiten kunt deelnemen, vindt u ook op deze site.
     
 
 

Schuilkerk Voorweg

U bent hier: home › Archeologie › Schuilkerk Voorweg
Op de plaats waar de provinciale weg de Voorwegwetering kruist, heeft de Archeologische Werkgroep Zoetermeer in 1996 de resten van een 17e-eeuwse kerk gevonden.

In die tijd was de openbare uitoefening van de katholieke godsdienst verboden en de "roomsgezinden" behielpen zich met een tot kerk omgebouwde schuur. In het voorhuis woonde de pastoor. Deze situatie duurde voort tot 1818, toen de kerkgangers een godshuis in de Dorpsstraat konden bouwen. Behalve funderingen, waterputten en beschoeiingen, hebben de archeologen vele gebruiksvoorwerpen uit het pastoorshuishouden in de bodem aangetroffen. Een onvermijdelijk wijwaterbakje maar ook fraai kristallen glaswerk uit de 18de eeuw en tapkranen voor de wijnvaten in de kelder.

Zoetermeers eerste pastoor na de Reformatie was Amandus van Nispen. Een bemiddeld man, die na zijn overlijden in 1692 onder meer chique kleding, een gouden horloge, vier onderbroeken en twee zilveren zoutvaatjes naliet aan zijn neefje. De schuurkerk had een orgelgalerij, waarvan de trappaal is terug gevonden, en sinds 1769 een klokje, dat nu bij De Doortocht aan de Hekbootkade hangt.

Van de opgraving is uitgebreid verslag gedaan in de publicatie De kerk van Crooneveen (nog in voorraad).
 
 

Afbeeldingen

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
 

Archeologie