• Alles over de geschiedenis van Zoetermeer

    Afbeelding: Alles over de geschiedenis van ZoetermeerWelkom bij Oud Soetermeer! Hier vindt u informatie over de geschiedenis van de stad Zoetermeer. Via de werkgroepen kunt u onderzoek doen of daarbij worden geholpen. Hoe u lid kunt worden of aan de activiteiten kunt deelnemen, vindt u ook op deze site.
     
 
 
Leden van Oud Soetermeer krijgen bij een bestelling op de factuur 25% korting


400 jaar Meerpolder, het Zoetermeerse Meer, drooggemaakt in 1616

U bent hier: home › 400 jaar Meerpolder, het Zoetermeerse Meer, drooggemaakt in 1616 › Publicaties
400 jaar Meerpolder, het Zoetermeerse Meer, drooggemaakt in 1616

Over een van de mooiste gebieden tussen Zoetermeer en Stompwijk is een boek verschenen: de ovale polder die Meerpolder of gewoon De Meer heet.

De publicatie verhaalt over het meer, het leven rond 1600, de ontginningen, het droogmaken, de polderbestuurders, een kamerheer van de tsaar, het 20e-eeuwse boeren, een droombeeld en nog veel, veel meer.

Duizenden jaren lang was het gebied achter de kust tot Utrecht een onbegaanbaar moeras, de Wildernisse. De mensen leefden verspreid op de duinwallen en langs de Oude Rijn en Maas. Op een hoog gelegen plek ontstond door weer en wind een zoetwatermeer, dat afwaterde op de Oude Rijn via de huidige Noord-Aa en Weipoortse Vliet, het Zoetermeerse Meer.

Rond het jaar 1000 begon men de Wildernisse te ontginnen. Zo ontstonden dorpen als Zoetermeer, Stompwijk en Zoeterwoude. Boeren ontwaterden het veenmoeras en deden aan akkerbouw en veeteelt. Ook gingen ze in toenemende mate veen afsteken en tot turf drogen. Daarmee verdween het land en ontstonden grote plassen. Zo ook rond het oorspronkelijke zoetwatermeer, dat nu de kans kreeg door oeverafslag die door turfwinning ontstane plassen op te slokken.

Op een gegeven moment was zoveel land verdwenen dat het groeiende inwonertal een tekort aan grond kreeg. De prijzen stegen en rijke investeerders grepen de kans om van water weer land te maken. De ambachtsheer van Zoetermeer, Jacob van Wijngaerden, wist zijn netwerk te interesseren in een veelbelovende investering: het droogmalen van het Zoetermeerse Meer. In 1614 verkregen hij en zijn partners een octrooi van de provincie. Ze kochten het omringende land, legden daar een dijk op, groeven een ringsloot en maalden met vier molens het meer leeg. Augustus 1616 zagen zij 550 ha landbouwgrond voor zich liggen, dat verdeeld werd onder de investeerders. Ze bouwden landhuizen en boerderijen en verpachtten het land.

Tot vandaag de dag werken boeren op dit land, vooral in de veeteelt. In een ovale polder die de laatste decennia steeds meer omringd wordt door stadse nieuwbouw. Een polder die als groene oase steeds meer gewaardeerd wordt door inwoners en bestuurders.

 
Auteur:
Ton Vermeulen

Verschenen in:
2017

Omvang:
194 blz.

Voorraad status:
Op voorraad

Prijs:
€ 15,00

bestellen