Historisch Genootschap Over ons

Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer is de historische vereniging van Zoetermeer. De doelstelling van de vereniging is het onderzoeken, uitdragen en behouden van de geschiedenis van Zoetermeer en die van het dorp Zegwaart, dat in 1935 met Zoetermeer is samengevoegd.

Wat doen we?
Oud Soetermeer bestaat sinds 1949 en telt zo’n 1.200 leden. Iedereen kan lid worden en ons zo steunen. Er zijn meerdere werkgroepen en commissies actief. De vereniging heeft een uitgebreide bibliotheek en een grote collectie foto’s, kaarten en films over Zoetermeer. Oud Soetermeer organiseert activiteiten voor leden, belangstellenden en scholen en verzorgt historische publicaties over Zoetermeer. U kunt langskomen in ons gezellige pand aan de Dorpsstraat 132.

Wat het Historisch Genootschap in de loop der jaren heeft gedaan, leest u in Oud Soetermeer, sinds 1949.

Basisdocumenten: statuten, plannen, verslagen en privacy
Onze statuten staan hieronder. Verslaglegging vindt u in onze inhoudelijke en financiële jaarverslagen. Onze doelstellingen voor de komende periode kunt u lezen in de jaarplannen en begrotingen. Hoe we met uw persoonsgegevens omgaan staat in het 'privacy statement'.

ANBI
Het Historisch Genootschap is een culturele erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons RSIN nummer is 8165.62.702, Kamer van Koophandel 40407325. Bestuurders en vrijwilligers krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. In overleg met de penningmeester kunnen kosten die voor de vereniging zijn gemaakt, worden vergoed. Giften aan de vereniging zijn fiscaal aftrekbaar.