Historisch Genootschap Interviews

De verhalen van Zoetermeerders over hun geschiedenis en die van de stad, zijn tussen 1990 en 2015 door de Interviewgroep "Sprekend Verleden" vastgelegd.

De Interviewgroep Sprekend Verleden (ISW) was een werkgroep van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer. 25 jaar heeft zij zich bezig gehouden met de registratie van de mondelinge geschiedenis (oral history) van Zoetermeer.

De werkgroep interviewde oude(re) Zoetermeerders of anderen om hun verhalen voor het nageslacht te behouden. Wat mensen bewoog in hun doen en laten is vaak niet in officiële papieren terug te vinden maar wel in hun verhalen. Anekdotes, die de geschiedenis verlevendigen, staan veelal ook niet op schrift. Het interview is dan ook een belangrijke bron voor de geschiedschrijving van de 20e eeuw. 

De I.S.V. werkte de geluidsbanden geheel uit en verzorgde regelmatig publicaties. In het verenigingsblad werd meestal een bewerkt interview opgenomen. De meeste geïnterviewden zorgden zelf voor foto's om verhalen te illustreren. Hiernaast vindt u de resultaten van hun werk, zoals die sinds 1997 zijn gepubliceerd. Tip: op de homepagina kunt u ZOEKEN dwars door alle teksten heen!

In de afgelopen jaren werden personen werkzaam in uitstervende beroepen geïnterviewd, zoals landbouwers, tuinders, een wagenmaker. Verder werden er bijdragen geleverd voor publicaties, zoals voor het boek "Dorp in oorlog", voor de brochure "Geschiedenis van de Rioolwaterzuivering in Zoetermeer", voor het themanummer "Harpe Davids 50 jaar" van het verenigingsblad en voor het boek "Op de hoek van de Wallen, Bouw- en bewoningsgeschiedenis van Dorpsstraat 46 te Zoetermeer". 

De werkgroep is in 2015 opgeheven.