Oud Soetermeer Webwinkel

Zoek een boek of film naar keuze en klik op de knop met de prijs. Daarmee voegt u een product toe aan uw winkelmandje. De ledenprijs wordt bij de factuur afgerekend.U kunt daarna verder gaan met het toevoegen van producten óf direct bij Winkelmandje Bestellen. Bij verzending berekenen wij de tarieven van PostNL.

Malen op de wind : 125 jaar korenmolen De Hoop Zoetermeer.

Auteur(s): Ronald Grootveld, Ton Vermeulen
Jaar: 2022

Geschiedenis van de korenmolen vanaf de middeleeuwen tot kort geleden, de grutterij, de silo's van Blonk en interviews met betrokkenen bij de restauratie en de molenwinkel.


Prijs:€ 7,50
Ledenprijs:  € 7,50
7.50

Kleine Zoetermeerse Geschiedenissen

Auteur(s): Arjen van den Burg, Ronald Grootveld, Ton Vermeulen
Jaar: 2019

Veel Zoetermeerders weten niet dat hun stad al 1000 jaar oud is. De nieuwe stad, waaraan ook al weer vijftig jaar wordt gebouwd, is verrezen rondom een zeer oude  kern. Al die historie geeft de stad haar eigen identiteit. Die is nu in vijftig  verhalen gebundeld in een boek met de titel Kleine Zoetermeerse Geschiedenissen.
In 124 pagina’s vol kleurenfoto’s en kaarten zijn verhalen te vinden over boeren in de moerassen, het Kasteel Palenstein, de Dorpsstraat, de Zwarte Dood, het vele water om ons heen en de waterkraan, de polders, de Geuzen, de vele geloven en kerken, bestuur, armenzorg, spoorlijn en Sprinter, boterboeren, het dorpsleven, de Spar, de oorlogen, de opbouw van de nieuwe wijken en het vele groen in de stad. 
Kortom, een boek om door te bladeren, stukjes te lezen en daardoor de stad beter te leren kennen en waarderen. De historieverhalen van Zoetermeer als iconen van een oude nieuwe stad!


Prijs:€ 10,00
Ledenprijs:  € 8,00
10.00

De Driemanspolder, boeren, baggeren, bouwen en bergen

Auteur(s): Ton Vermeulen
Jaar: 2020

Jarenlang is aan dit boek gewerkt met onderzoek in archieven en literatuur en met het afnemen van interviews met het projectteam over de Nieuwe Driemanspolder, en met de families Van Dam, Van Dorp en Groenewegen over het wonen, werken en afscheid nemen en met Henk Windmeijer over de eeuwenlange aanwezigheid van de familie Bos.


Prijs:€ 23,00
Ledenprijs:  € 18,00
23.00

The Young Ones - ónze jaren zestig in Zoetermeer

Auteur(s): Niek Nieuwenhuijsen e.v.a. young ones
Jaar: 2018

De jaren ’60. De tijd dat het dorp ging uitgroeien tot stad. Middelbare school vooral buiten het dorp. Je was langharig of kortzichtig, voor de Beatles of de Stones, je ging naar een fuif of dansavond, het eerste vriendinnetje of vriendje. Ach ... die herinneringen. Dit boek geeft de persoonlijke herinneringen weer van zes Zoetermeerse jongeren uit die tijd. In achttien hoofstukken wordt de Zoetermeerse jeugdcultuur weer naar boven gehaald: Teetotallers, Puch en buikschuiver, Wereldwinkel, DiBaBa, De Soos, de Sirkel en vele andere onderwerpen.
 
"Young dreams / Schould be dreamed together / And young hearts / Schouldn’t be afraid" (The Young Ones, 1962, van Roy C. Bennet & Sid Tepper)


Prijs:€ 7,50
Ledenprijs:  € 6,00
7.50

Film The Young Ones

Auteur(s): Niek Nieuwenhuijsen
Jaar: 2018


Film over de jaren ’60. De tijd dat het dorp ging uitgroeien tot stad. Middelbare school vooral buiten het dorp. Je was langharig of kortzichtig, voor de Beatles of de Stones, je ging naar een fuif of dansavond, het eerste vriendinnetje of vriendje. Persoonlijke herinneringen van zes Zoetermeerse jongeren uit die tijd.Teetotallers, Puch en buikschuiver, Wereldwinkel, DiBaBa, De Soos, de Sirkel en vele andere onderwerpen. Prijs:  10,00

Ledenprijs:  7,50

10.00

Parenteel Zoetermeerse familie Bos

Auteur(s): Cees Klein, Marjolijne Vijverberg, Henk Windmeijer
Jaar: 2020

CD met de parenteel van de nakomelingen van Mathijs Jansz Bos en Cornelia Gerrits. Deze bevat het overgrote deel van hun nakomelingen, waaronder veel Zoetermeerders.Prijs:€ 10,00
Ledenprijs:  € 7,50
10.00

100 jaar kiezen in Zoetermeer

Auteur(s): H.G. Oud Soetermeer
Jaar: 2018

Deze bundel bevat artikelen over de geschiedenis van het bestuur van de dorpen Zoetermeer-Zegwaart, het kiesrecht en de plaatselijke politiek. Charlie Aptroot, Paul Jonas en Ria Oosterop zijn geïnterviewd over hun herinneringen en opvattingen over de plaatselijke democratie. De affaire Duinisveld, een rel in de gemeenteraad in de jaren (19)60 wordt ook belicht. Vele illustraties maken dit boek af. De gemeente Zoetermeer subsidieerde de uitgave.Prijs:€ 5,00
Ledenprijs:  € 5,00
5.00

Oosterheem - voorgeschiedenis en bouw

Auteur(s): Jan van der Velde
Jaar: 2014

Terugblik op de geschiedenis van het gebied vanaf de middeleeuwen en een overzicht van de bouw van de wijk en de bijzondere architectuur.


Prijs:€ 1,50
Ledenprijs:  € 1,10
1.50

400 jaar Meerpolder, het Zoetermeerse Meer, drooggemaakt in 1616

Auteur(s): Ton Vermeulen
Jaar: 2017

Over een van de mooiste gebieden tussen Zoetermeer en Stompwijk: de ovale polder die Meerpolder of gewoon De Meer heet.
De publicatie verhaalt over het meer, het leven rond 1600, de ontginningen, het droogmaken, de polderbestuurders, een kamerheer van de tsaar, het 20e-eeuwse boeren, een droombeeld en nog veel, veel meer.


Prijs:€ 15,00
Ledenprijs:  € 11,25
15.00

Film 400 jaar Zoetermeerse Meerpolder

Auteur(s): Gerrit van Doornen
Jaar: 2016

Film over de droogmaking van deze polder en wat er heden ten  dage nog aan erfgoed en natuur te zien is.


Prijs: 5,00

Ledenprijs: 5,00

5.00

Dorp in Oorlog: Zoetermeer 1940-1945

Auteur(s): Ton Vermeulen
Jaar: 2000

Gebeurtenissen en mensen in de Tweede Wereldoorlog met de nadruk op Zoetermeer. Uitgegeven in samenwerking met de gemeente Zoetermeer. Het beeld van de Tweede Wereldoorlog is voor een groot deel bepaald door het levenswerk van Lou de Jong in zijn werk voor de televisie en in de vijftiendelige publicatie Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Hierin speelde het 'goed' en fout' een grote rol.
Daarnaast waren er de traumatische ervaringen van de mensen die de oorlog hebben meegemaakt. De hongerwinter heeft voor met name de stedelingen alle andere ervaringen uit de oorlog overschaduwd. Ook de gevechtshandelingen in de meidagen van 1940, de verzetsdaden van de ondergrondse en de Duitse represailles zijn in het geheugen van de mensen gegrift.
In de wederopbouwjaren werd de oorlog weggedrukt. In de afgelopen jaren bleek echter steeds vaker dat de herinneringen niet verstopt konden blijven. Mensen wilden erover praten en legden hun ervaringen vast.
Toch blijkt tot op de dag van vandaag dat veel zaken taboe zijn: wat was het belang van de ondergrondse voor de bevolking? Waarom kregen de burgerslachtoffers na de oorlog geen aandacht? Wat gebeurde er met bijltjesdag? Hoe werden (kinderen van) Duitse inwoners, NSB'ers, profiteurs en collaborateurs na de oorlog behandeld? Was de situatie tijdens de oorlog in Zoetermeer nou wel zo slecht? Hoeveel leden honger? Hoe was de huisvesting?
Oud-Zoetermeerders kennen een deel van de antwoorden maar meestal wil men daar niet over praten, omdat het al zo lang geleden is of omdat het vervelende herinneringen ophaalt. Of mensen durven het niet uit angst voor negatieve reacties.
Ook dit boek geeft niet op alle vragen antwoorden. Auteur Ton Vermeulen schetst in 192 pagina's een beeld van de oorlog zoals deze in archieven en publicaties is beschreven. Ook geven Zoetermeerders, die hun herinneringen aan de volgende generaties vertelden, hun ervaringen over de oorlog weer. Soms spreken ze elkaar tegen; het blijven echter hun herinneringen, hun beelden van vijf jaar oorlog in Zoetermeer die door naoorlogse generaties misschien niet altijd volledig zullen worden begrepen.


Prijs:€ 13,50
Ledenprijs:  € 10,00
13.50

100 jaar Nicolaaskerk in Zoetermeer 1916-2016

Auteur(s): Bert van Oosterhout en Ton Vermeulen (red.)
Jaar: 2016

De katholieke kerk aan de Dorpsstraat 24 was in 1914 veel te klein geworden. Er konden maar 400 gelovigen een plekje vinden. De nieuwe pastoor W.J. van Turnhout liet er geen gras over groeien en ging vol voor een kerk met 850 zitplaatsen. Op hetzelfde krappe stukje tussen de woonhuizen.  Het kerkbestuur ging op zoek naar geld, de pastoor overlegde met de Amsterdamse architect Jan Stuyt. Na een reeks voorstellen en tekeningen kwam een forse kerk tevoorschijn, waarvoor wel een deel van de tuin en het kerkhof moest worden opgeofferd. Een Tilburgse aannemer kreeg de opdracht tot de bouw voor fl. 67.500.


In 1914 begon de bouw maar de Eerste Wereldoorlog gooide roet in het eten. Veel mannen werden onder de wapenen geroepen, de loopgravenoorlog verhinderde de aanvoer van de benodigde Belgische stenen. En alle materiaal werd veel duurder. Vanaf oktober lag de bouw stil en kon pas weer in februari 1915 worden hervat. Negen maanden later mocht de nieuwe Nicolaaskerk in gebruik worden genomen, 15 mei 1916 vond de consecratie plaats door de bisschop van Haarlem. In de jaren die volgden werd de kerk van binnen verfraaid met altaren, biechtstoelen en de schilderingen van Frans Loots.


100 jaar later is er een boek geschreven over de Nicolaaskerk. Het bevat hoofdstukken over de architect Jan Stuyt, de bouw van de kerk, het interieur en de ontwikkeling van de parochie. Het boek telt 64 pagina’s en bevat nog veel meer (kleuren)illustraties.


Prijs:€ 8,50
Ledenprijs:  € 6,50
8.50

Boeren, burgers en buitenlui; Zoetermeerders 1930-1960

Auteur(s): Gertjan Moers
Jaar: 2015

Vele tientallen interviews staan aan de basis van dit boek. Die bevatten vooral informatie uit de jaren 1930-1960, een tijd van grote veranderingen. In 1930 waren er nog duidelijke rangen en standen, strakke lijnen tussen opvattingen en geloofsovertuigingen. Een losse arbeider stond onder aan de sociale ladder, de hereboer en notabele stonden bovenaan. Dertig jaar later zochten vooral jongeren de vrijheid. Scheidslijnen vervaagden, de welvaart werd groter. Vele Zoetermeerders emigreerden.


De verhalen waren  mooi te scheiden in hoofdstukken over arbeiders, landbouwers, middenstanders, politici, Indiëgangers en emigranten. Gertjan Moers heeft die groepen van Zoetermeerders beschreven en de mooiste en meest informatieve stukken uit de interviews daarin verweven. 
Behalve de verhalen en de stukken uit interviews bevat het boek ook bijna 200 foto’s die samen een fraai beeld geven van Zoetermeer in de 20ste eeuw, vlak voor de groei van dorp tot stad. De basis van het boek bestaat uit de honderden interviews die de Interviewgroep Sprekend Verleden (ISV) heeft gehouden. Daarmee is het ook een eerbetoon aan 25 jaar ISV en de vele vrijwilligers die al die jaren aan de interviews hebben gewerkt.


Prijs:€ 15,00
Ledenprijs:  € 11,25
15.00

Zoetermeer en Zegwaart tijdens het beleg en ontzet van Leiden

Auteur(s): Geert Konert
Jaar: 2014

Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog vochten de Spaanse en Oranjegezinde troepen regelmatig in de provincie Holland. In 1573-1574 legden de Spaanse troepen een cordon om het strategisch gelegen Leiden. De dorpelingen in de omgeving hadden te lijden van deze legers, veelal bestaande uit huurlingen. Om Leiden te ontzetten besloot men de dijken te doorsteken. Het land lag onder water, Geuzen en Spanjaarden leverden slag bij de Zoetermeerse Voorweg, veel huizen werden in brand gestoken en sluizen en watermolens verwoest. Leiden werd ontzet, maar het duurde vele jaren voordat de schade was hersteld.


Het boek beschrijft de strijd in 1574, uitmondend in de Slag bij Zoetermeer en het ontzet van Leiden. Daarnaast heeft de auteur de 16e-eeuwse archiefbronnen gebruikt om de enorme verwoestingen in kaart te brengen. Niet alleen de kerk van Zoetermeer werd geplunderd maar ook vele huizen gingen in vlammen op en dorpelingen stierven of werden van huis en haard verdreven. Het boek is rijk voorzien van illustraties en situatiekaarten.


Prijs:€ 14,00
Ledenprijs:  € 10,50
14.00

Vijf meter onder N.A.P.: water in Zoetermeer

Auteur(s): Ton Vermeulen
Jaar: 2000

Waterbeheer in Zoetermeer, vroeger en nu. Met beschrijving van de polder- en verveningsgeschiedenis. Zoetermeer is in de laatste 50 jaar uitgegroeid van een groot dorp tot een stad van 120.000 inwoners. Ondanks al dat bouwen zijn veel landschappelijke kenmerken uit het verleden nog te herkennen. Voor een belangrijk deel komt dat omdat deze elementen niet zonder gevaar konden worden weggehaald.


Prijs:€ 5,00
Ledenprijs:  € 3,75
5.00

Wildrijk: Geschiedenis van een boerenhoeve in Zoetermeer

Auteur(s): Helena van Loon
Jaar: 2009

In de Binnenwegsepolder, de huidige wijk Oosterheem, staat aan de Zegwaartseweg een hoeve waarvan de historie tot ver in de 16de eeuw teruggaat. Verbrand door de geuzen, bedreigd door vervening en overstromingen en in de 20ste eeuw door leegstand en vernieling staat de vernieuwde hoeve Wildrijk nu weer fier te pronken.


Prijs:€ 10,00
Ledenprijs:  € 7,50
10.00

Over de Reguliersdam: onderzoek naar de Zoetermeerse overtoom

Auteur(s): Diverse auteurs
Jaar: 1997

Verslag van de geschiedenis van deze bijzondere plek (nu middenin winkelcentrum Rokkeveen) en de archeologische opgraving. De familie Rijlaarsdam ontleent zijn naam hieraan en er is veel huisraad van hen opgegraven. Ook de legende van het klooster komt aan bod en het turfsteken in de 17e eeuw.


Prijs:€ 7,50
Ledenprijs:  € 5,75
7.50

De kerk van Crooneveen: onderzoek naar Zoetermeers' schuurkerk

Auteur(s): Ronald Grootveld, Ton Vermeulen, Bouke Tuinstra
Jaar: 2002

Historisch en archeologisch onderzoek naar de Zoetermeerse schuurkerk aan de Voorweg. Verhaalt de geschiedenis van de katholieke schuilkerk en die van de Nicolaasparochie.
In 1996 stuitte de Archeologische Werkgroep Zoetermeer (AWZ), onderdeel van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer, bij een opgraving op de resten van een schuurkerk.


Prijs:€ 6,50
Ledenprijs:  € 5,00
6.50

Een kasteel in de Dorpsstraat: Huis te Palenstein in Zegwaart

Auteur(s): Historisch Genootschap Oud Soetermeer
Jaar: 2004

De bewoners en de geschiedenis van het Huis te Palenstein komen uitgebreid aan bod in dit fraai geïllustreerde boek. In de afgelopen twintig jaar hebben leden van het historisch genootschap Oud Soetermeer gezocht in archieven naar het kasteel in de Dorpsstraat. Ze hebben zelfs enkele malen in de buurt van de huidige supermarkt midden inde Dorpsstraat metersdiep gegraven om resten terug te vinden.


Prijs:€ 7,50
Ledenprijs:  € 6,75
7.50

Verzuild Verenigd: kerkelijk verenigingsleven 1870-1970

Auteur(s): -
Jaar: 2005

Zoetermeer kent en kende een rijk verenigingsleven. De tien auteurs hebben zoveel mogelijk verenigingen voor het voetlicht, gebed in een korte geschiedenis van acht kerkgenootschappen. Ruim 80 verenigingen sieren het boek, samen met minimaal 150 foto’s.


Prijs:€ 10,00
Ledenprijs:  € 7,50
10.00

Feesten in Zoetermeer

Auteur(s): Joke de Kler
Jaar: 2006

Muziek en feesten zijn van alle eeuwen. De rederijkers maakten gedichten, alle leeftijden speelden kolf op straat en maakten lange tochten op het ijs. Kermis is van alle tijden, de Soetelieten vierden vele jaren carnaval, de Oranjevereniging pakte jaarlijks groot uit. Fanfarekorpsen die vrolijke klanken over de groeiende stad wierpen. De paardenmarkt, het ringsteken en boegsprietlopen gaven veel vermaak.


Prijs:€ 5,00
Ledenprijs:  € 3,75
5.00

Jan Dekker, architect in Hazerswoude en Zoetermeer

Auteur(s): Jannie van der Meer, Hennie Schreuders
Jaar: 2007

Biografie en catalogus van het werk van deze architect (1893-1954) in Zoetermeer, Zoeterwoude en Hazerswoude. Jan Dekker kwam in 1925 in dienst van Zoetermeer, Zegwaart en Hazerswoude. Hij heeft in de daaropvolgende 25 jaar als gemeenteopzichter zijn stempel op het bouwen gedrukt. Dit boek van Jannie van der Meer en Hennie Schreuders laat in 88 pp en vele foto’s het prachtige oeuvre van Jan Dekker zien, als huizen, scholen, boerderijen, bedrijfsruimten, een begraafplaats en een kerk.


Prijs:€ 10,00
Ledenprijs:  € 7,50
10.00

Sporen van ... historisch Zoetermeer

Auteur(s): Historisch Genootschap Oud Soetermeer
Jaar: 2008

Archeologie, families Van der Chijs, Van Straalen en Klos, gevelstenen, 10 bijzondere foto's, fietsroute langs rijksmonumenten, activiteiten van de 60-jarige vereniging Oud Soetermeer.
Met CD en DVD.


Prijs:€ 12,50
Ledenprijs:  € 9,50
12.50

Film Zoetermeer van dorp tot stad. Ben je 60?

Auteur(s): Gerrit van Doornen
Jaar: 2010

DVD met filmbeelden over 60 jaar Zoetermeer. In bijna twee uur gaat u door de nieuwe geschiedenis van Zoetermeer heen, kijkend en luisterend. Het oude boterdorp is te zien in haar groei tot stad van 6.000 tot 120.000 inwoners. Vele facetten komen in beeld, waaronder bouwen, (spoor)wegen, welzijn, architectuur, sport en feesten. Hoezo Zoetermeer een slaapstad?


Prijs:€ 10,00
Ledenprijs:  € 7,50
10.00

Bestel Formulier