De historische vereniging van Zoetermeer Word ook lid!

Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer is de historische vereniging van Zoetermeer. De doelstelling van de vereniging is het onderzoeken, uitdragen en behouden van de geschiedenis van Zoetermeer en die van het dorp Zegwaart, dat in 1935 met Zoetermeer is samengevoegd.

Ik geef me op als lid van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer

Inschrijfformulier

Persoonsgegevens

Contactgegevens

Soort inschrijving

Het lidmaatschap
De contributie bedraagt € 18,- per jaar. Gezinsleden (op hetzelfde adres) en jeugdleden (tot 18 jaar) betalen € 7,50 per jaar. Het lidmaatschap van de vereniging Historisch Genootschap Oud Soetermeer staat open voor iedereen. Als lid heeft u tegen ledenkorting (meestal gratis) toegang tot de activiteiten van Oud Soetermeer en krijgt u vier keer per jaar het blad 't Seghen Waert thuis. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

U kunt zich opgeven door het formulier in te vullen. Voor de betaling van de contributie krijgt u een factuur toegestuurd. Voor het wijzigen van uw adresgegevens mailt u naar ledenadministratie@oudsoetermeer.nl.