Zicht op de oude dorpskern Commissie Historisch Erfgoed

Oud Soetermeer wil een actieve rol spelen in de besluitvorming over de inrichting van Zoetermeer in het algemeen en die van de oude dorpskern en na-oorlogse wijken in het bijzonder.

Een speciale Commissie Historisch Erfgoed

De CHE in het kort

De Commissie Historisch Erfgoed (CHE) is opgericht in 2000. De directe aanleiding hiervoor was dat verschillende historische panden uit het straatbeeld waren verdwenen, vooral in de Dorpsstraat. Oud Soetermeer wil een actieve rol spelen in de besluitvorming omtrent de inrichting van Zoetermeer in het algemeen met oog voor de waarde van bestaande gebouwen en structuren. 

De CHE streeft er naar het aanwezige cultureel erfgoed in Zoetermeer te behouden. Hierbij richt de commissie zich hoofdzakelijk op de fysieke omgeving, zoals gebouwen, wegen, waterwegen en dorpsgezichten. We willen cultuurhistorische bewustwording onder de inwoners van Zoetermeer stimuleren, zaken onder de aandacht van de media brengen en goede contacten onderhouden met de gemeente, het Architectuurpunt, Schatbewakers Zoetermeer en andere belangenorganisaties.  De visie en activiteiten van de CHE zijn in 2004 vastgelegd in het document “Toekomst voor het verleden” (DOC). Dit document wordt nu geactualiseerd. 

Om de doelstelling te kunnen bereiken, heeft de CHE een grootschalige inventarisatie uitgevoerd van alle cultuurhistorische elementen binnen de gemeentegrenzen. Uit de resultaten blijkt dat er, ondanks het grote aantal panden dat in de loop van de jaren verdwenen is, uit de periode tot 1950 nog altijd zo'n 250 beeldbepalende historische gebouwen en ruim 25 historische infrastructurele elementen aanwezig zijn. Deze zijn vastgelegd in de publicatie "De Geschiedenis op Straat" (uitverkocht, ter inzage in Dorpsstraat 132).

Erfgoedprijs 

Om kennis en bewustwording te bevorderen heeft het Historisch Genootschap Oud Soetermeer in 2001 de Jan van der Spekprijs in het leven geroepen, genoemd naar drs. Jan van der Spek, oprichter van de eerste oudheidkamer in Zoetermeer en jarenlang voorzitter van de vereniging. Deze prijs (een tastbaar aandenken) wordt - bij voldoende aanmelding en kwaliteit - om de twee jaar uitgereikt aan iemand die zich op bijzondere wijze heeft ingespannen voor het behoud van het cultureel-historisch erfgoed in Zoetermeer en omgeving. In 2019 is de restauratie van het pand Dorpsstraat 95 gewaardeerd met de prijs, in 2022 de restauratie van 't Oude Huis, Dorpsstraat 7. 

Toekomstplannen 

De commissie wil actief bijdragen aan de rol die het Historisch Genootschap kan spelen in de verdere uitwerking van de Stadsvisie 2030, een visie vastgesteld door de gemeenteraad in december 2008. Daarbij zal het uiteraard gaan om cultuurhistorische onderwerpen. Meer bepaald kan worden gedacht aan het herstel van de historische vaarverbindingen en het behoud van de architectuur en stedenbouw uit de periode vanaf 1945.

Enthousiasme als belangrijkste bron 

Heeft u belangstelling voor de cultuurhistorie van onze stad en wilt u een bijdrage leveren aan de toekomstplannen? Dan kunt u contact opnemen per e-mail che@oudsoetermeer.nl. Ook voor meer informatie of vragen over de Commissie Historisch Erfgoed kunt u hier terecht.