Onze werkgroep Genealogie Kan u helpen met zoeken

Komt u met uw genealogisch onderzoek in Zoetermeer of Zegwaart uit, dan bieden wij u de volgende mogelijkheden

Internet

  • Families in en om Zoetermeer: Op deze pagina vindt u verwijzingen naar interessante genealogische artikelen over Zoetermeerse families. Veel van deze gegevens staan online ter beschikking. (tijdelijk buiten bedrijf)
  • Bronbewerkingen:. In samenwerking met het Stadsarchief Zoetermeer is door vrijwilligers een groot aantal bronnen m.b.t. Zoetermeer/Zegwaart digitaal bewerkt en deze kunnen ook online geraadpleegd worden. De belangrijkste hiervan zijn de volledige doopboeken (1584-1811) en trouwboeken (1605-1811) van Zoetermeer en Zegwaart.
  • Bibliotheekcatalogus: De bibliotheek bevat diverse boeken (zoals de Kwartierstatenboeken van Prometheus) en tijdschriften (o.a. Ons Voorgeslacht en Ons Erfgoed). Ook treft u er de bewerkingen van met name DTB bronnen aan uit omliggende plaatsen, zoals Leidschendam, Bleiswijk, Nootdorp en Berkel. De genealogische bibliotheek is op de inloopavonden te raadplegen.

Persoonlijk contact

  • Inloopavonden: Iedereen is welkom op onze inloopavonden, de toegang is vrij en de koffie staat klaar! In een gemoedelijke sfeer kunt u kennis maken met de activiteiten van de GWZ. De werkgroepleden geven genealogische informatie over Zoetermeer en omgeving. U kunt snuffelen in de bibliotheek, u kunt zoeken in de genealogische database, in de collectie familie-advertenties en u kunt ervaringen uitwisselen met mede-onderzoekers.
  • Familiedossiers: Van een groot aantal families is informatie verzameld. U kunt hier kijken of het familiedossier in de kast staat. De familiedossiers kunt u inzien op de inloopavonden.
  • Vragen per email. Genealogische vragen m.b.t. Zoetermeer of Zegwaart kunt u per e-mail sturen naar gwz@oudsoetermeer.nl. Vergeet u niet te vermelden welke informatie u al heeft. Wij proberen op uw vraag binnen 2 weken te reageren.

U kunt ons helpen

  • Indien u bij uw onderzoek elders stuit op gegevens over Zoetermeer of Zegwaart dan stellen wij het zeer op prijs als u deze wilt overnemen en ons wilt toesturen. Het zijn vaak deze 'toevalsvondsten' die het mogelijk maken relaties te leggen tussen gelijknamige families in Zoetermeer en in plaatsen daarbuiten.
  • Ook hebben we interesse in familiedrukwerk (geboorte-, trouw- en overlijdenskaarten) en afbeeldingen van Zoetermeerders van voor 1950 (foto's, tekeningen of schilderijen).
  • Heeft u genealogische boeken of tijdschriften die u niet meer gebruikt, dan weten wij daar altijd wel raad mee.

Wilt u ons informatie, familiedrukwerk of boeken/tijdschriften doen toekomen, dan kunt u e-mailen naar gwz@oudsoetermeer.nl of contact opnemen met de GWZ-contactpersoon.

Als lid van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer kunt u kosteloos lid worden van de GWZ. Als beginnende of als gevorderde stamboomonderzoeker zult u zich bij ons thuis voelen en u zult voortgang in uw onderzoek boeken. Voor de leden van de werkgroep is er wekelijks een zogenaamde werkbijeenkomst op de maandagavond, waar u met medeonderzoekers van gedachten kunt wisselen. Voor meer informatie of het aanmelden als lid kunt u e-mailen naar gwz@oudsoetermeer.nl. of de GWZ-contactpersoon benaderen.