Geschiedenis Brandweer Zoetermeer

De geschiedenis van de brandweer van Zoetermeer is in 2010 door Heiko Haasjes te boek gesteld.

Geschiedenis Brandweer Zoetermeer

Met de explosieve groei van het voormalige tweelingdorp Zoetermeer-Zegwaart tot een stad met ruim 120.000 inwoners in januari 2010, heeft ook de plaatselijke brandweer een enorme ontwikkeling doorgemaakt, niet alleen wat betreft de groei van het aantal medewerkers van het korps, maar ook in technisch en organisatorisch opzicht. Deze groei kan in Nederland uniek worden genoemd. 

Geschiedenis

Aanvankelijk worden branden bestreden met behulp van emmers, die aan elkaar worden doorgegeven.
Op een gegeven moment worden van overheidswege emmers en ander brandbestrijdingsmateriaal ter beschikking gesteld. Al dit materieel is verspreid onder de inwoners. Tweemaal per jaar wordt een brandschouw gehouden, waarbij gecontroleerd wordt of alle hulpmiddelen om een brand te blussen in orde is. 

Lees verder

Materiaal

In de loop der jaren heeft de Brandweer Zoetermeer gebruik gemaakt van vele soorten materieel om branden te blussen, snel ter plekke te zijn of hulp te verlenen.

Lees verder

Korpszaken

Een aantal kenmerkende activiteiten van het Zoetermeerse korps naast haar primaire activiteiten

Lees verder