Geschiedenis Brandweer Zoetermeer

Het brandweerkorps bestond eeuwenlang uit vrijwilligers.

Geschiedenis Brandweer Zoetermeer Korpszaken

Een aantal kenmerkende activiteiten van het Zoetermeerse korps naast haar primaire activiteiten:

Al in het begin van de jaren (19)70 houdt de brandweer open dagen. Een van de omvangrijkste is in 1987. Dit gebruik stopt in de jaren (19)90, waarna de brandweer Zoetermeer assistentie verleent aan het brandweer-politie feest van de brandweer Den Haag. Geleidelijk wordt dit een regionaal evenement. In het begin vindt het plaats op het Malieveld, later verhuist het naar het Zuiderpark. Door een gebrek aan vrijwilligers, de steeds strengere veiligheidseisen en de beschikbaarheid van een "goede" locatie wordt dit feest in 2001 voor het laatst gehouden. Pas in 2008 heeft de brandweer Zoetermeer weer een open dag, gecombineerd met de nationale politiedag.

In 1980 organiseert de brandweer haar eerste wandeltocht op koninginnedag. Dit is dan nog vanuit de Vlamingstraat. In 1994 is de laatste tocht. De belangrijkste reden om te stopen was het dalende aantal wandelaars dat mee liep, door de concurrentie van andere festiviteiten op koninginnedag.

Voor jeugd en andere belangstellenden wordt vanaf 1982 elke eerste woensdagmiddag van de maand een rondleiding gegeven door de kazerne Stadshart. Menige verjaardag wordt zo gevierd en afgesloten met een bezoek aan MacDonalds. Begin 2000 stopt dit door het ontbreken van vrijwilligers die dit willen begeleiden.

Vanaf begin jaren (19)80 doet de brandweer geregeld mee aan voetbaltoernooien, zowel in de zaal als op het veld. Daarnaast ondersteunt zij jarenlang de ontvangst van Sinterklaas in Zoetermeer.