Historisch Genootschap 't Seghen Waert

't Seghen Waert is een uitgave van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer. Het verschijnt viermaal per jaar en wordt aan leden van de vereniging kosteloos toegezonden. In het blad zijn artikelen van uiteenlopende aard opgenomen over aspecten van de Zoetermeerse geschiedenis.

Met de zoekfunctie op de home pagina kunt u de artikelen opzoeken die sinds 1981 in het blad verschenen. Het blad is (hieronder!) ook t/m 2023 op de website geplaatst.
De interviews die verschenen tussen 2000 en 2010 zijn als aparte pagina's op deze site te raadplegen.
Wilt u een proefexemplaar van ons blad ontvangen? Dat kan door een e-mail te sturen naar redactie@oudsoetermeer.nl.
(SW 2018-1, 2019-2 en 2022-3)zijn slechts als verenigingsnieuws verschenen)

Wilt u meer weten? Downloads