Historisch Genootschap 't Seghen Waert

't Seghen Waert is een uitgave van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer. Het verschijnt viermaal per jaar en wordt aan leden van de vereniging kosteloos toegezonden. In het blad zijn artikelen van uiteenlopende aard opgenomen over aspecten van de Zoetermeerse geschiedenis.

In de Bibliotheekcatalogus kunt u de artikelen opzoeken die sinds 1981 in het blad verschenen. Het blad is (hieronder!) ook t/m 2020 op de website geplaatst en doorzoekbaar via de Zoekfunctie op de homepagina.
Wilt u een proefexemplaar van ons blad ontvangen? Dat kan door een email te sturen naar redactie@oudsoetermeer.nl.
(SW 2018-1 en 2019-2 zijn slechts als verenigingsnieuws verschenen)

Alle jaargangen van 't Seghen Waert