Werkgroepen Archeologie

De Archeologische Werkgroep Zoetermeer (AWZ) is ruim 30 jaar actief geweest op het gebied van de archeologie binnen de Zoetermeerse gemeentegrenzen. 

De Archeologische Werkgroep Zoetermeer (AWZ) is ruim 30 jaar actief geweest op het gebied van de archeologie binnen de Zoetermeerse gemeentegrenzen. De werkgroep organiseert vanwege gewijzigde wetgeving geen eigen opgravingen meer.

De in de loop der jaren opgebouwde collectie bodemvondsten is opgenomen in het Provinciaal Bodemdepot Zuid-Holland. Enkele objecten zijn nog te zien in ons gebouw Dorpsstraat 132 en bijzondere exemplaren zijn opgenomen in de Beeldbank Zoetermeer (zoek: Archeologie).

Dorpsstraat 77

In 1995 bouwde juwelier Veenstra een woonhuis achter zijn winkel aan de Dorpsstraat 77 in Zoetermeer. Voorafgaand vond archeologisch en historisch onderzoek plaats om uit te zoeken vanaf wanneer deze plaats werd bewoond en wat de functie van het perceel was.

Lees verder

Dorpsstraat 116/118

Deze laatste opgraving van de Archeologische Werkgroep vond plaats in 2002. Het betrof een relatief klein oppervlak op het achtererf. Uit de opgraving zelf, de profielen en vondsten bleek deze plek ook in vroeger eeuwen onbebouwd te zijn gebleven.

Lees verder

Dorpsstraat 180 (Spar)

Op het terrein waar tot 2000 de Sparwinkel in de Dorpsstraat stond, zijn twee bodemonderzoeken verricht. Het eerste vond plaats op het meest oostelijke deel van het terrein. Daar is slechts een waterput uit vermoedelijk de 18e eeuw aangetroffen.

Lees verder

Dorpsstraat 113

Bij Dorpsstraat 113 heeft de werkgroep al in 1992 gegraven op het achtererf. Bewoningssporen uit de 15e eeuw zijn toen aangetroffen, waaronder een bijzondere houten beker uit die tijd. Van de beker is maar één ongeveer gelijk exemplaar bekend in West-Europa!

Lees verder

Huis te Palenstein

Naar de resten van het Zoetermeerse "kasteel" is sinds 1978 in meerdere opgravingscampagnes gezocht. Het terrein van de middeleeuwse versterkte woning van ridder Willem van Egmond strekte zich uit over de percelen Dorpsstraat 86 t/m 116.

Lees verder

Dorpsstraat 136-140

Drie panden aan de Dorpsstraat stonden op de nominatie om te worden gesloopt. Terwijl de eigenaar in afwachting was van de sloopvergunning werd er op het achterterrein een proefsleuf uitgezet. 

Lees verder

Schuilkerk Voorweg

Op de plaats waar de provinciale weg de Voorwegwetering kruist, heeft de Archeologische Werkgroep Zoetermeer in 1996 de resten van een 17e-eeuwse kerk gevonden.

Lees verder

Daliegaten

De oudste bewoners van Zoetermeer en Zegwaart hielden zich bezig met akkerbouw en veeteelt. Het veen, dat toen in deze omgeving de ondergrond vormde, was echter geen ideale bouwgrond. Om het veen te verrijken, vermengde men het met klei, die daarvoor speciaal werd opgegraven. 

Lees verder

Reguliersdam

De Landscheidingsdijk vormde de grens tussen de waterschappen Rijnland, Schieland en Delfland. Vanwege zijn waterstaatkundige functie mocht de dijk niet worden onderbroken. Zelfs niet op plaatsen waar de dijk een weg of een sloot kruiste. 

Lees verder

Leidsewallen

In 1996 werd de bebouwing achter het voormalige postkantoor aan Dorpsstraat 50 gesloopt om plaats te maken voor een complex met winkels en appartementen.

Lees verder

Leidsewallenwetering

Vanaf 1984 is de Zoetermeerse Plas uitgebreid ten behoeve van de zandwinning en recreatie. Omdat hierbij een deel van de Leidsewallen- wetering zou verdwijnen is in de jaren tachtig historisch en archeologisch onderzoek naar de oorsprong van de wetering uitgevoerd.

Lees verder