Stadsgeschiedenis Begrafenissen in de 17e eeuw

Ambachtsheer Karel van Wijngaarden stelde in de 17e eeuw allerlei regels op voor de gang van zaken in de dorpen.

Karel van Wijngaarden verwierf de ambachtsheerlijkheden Zoetermeer en Zegwaart in 1642-1643 en manifesteerde zich tot zijn overlijden in 1669 nadrukkelijk in het bestuur en de dagelijkse gang van zaken. Zijn woonhuizen in Voorschoten en Den Haag, evenmin als zijn overige bezigheden aldaar, weerhielden hem er niet van vele zaken in de dorpen tot in detail te regelen. Een voorbeeld hiervan is het reglement op het begraven uit 1661, waarvan een gedrukt exemplaar bewaard is gebleven in het Regionaal Archief Leiden (Archief Stadsheerlijkheden A 299). Hierin worden in het kort de volgende zaken geregeld:

  • luiden van de klokken
  • begraven in de kerk in en buiten de rede (de gebruikelijke plekken) en het hoogkoor
  • graven twee kisten diep te maken en pas na 14 jaar te ruimen
  • maten van kisten en zerken
  • plaatsen en lichten van zerken
  • gebruik van doodkleden, baren en deksels, ladders (voor de rouwborden) en ander gereedschap
  • schoonhouden van en rust op het kerkhof
  • tarieven voor alles, inclusief het beklimmen van de toren.

De originele tekst van het reglement (ordonnantie) staat hieronder.                                                                     Ronald Grootveld  

Stadsgeschiedenis Documenten

Oud Soetermeer 19874