Stadsgeschiedenis Dorpsbestuur voor 1811

Ambachtsheren en -vrouwen, schouten, schepenen en bijvoorbeeld kroosheemraden maakten hier de dienst uit.

Zoetermeer vormt sinds 1935 één gemeente met Zegwaart maar tot dat jaar waren het twee zelfstandige gemeenten. De inrichting van het plaatselijke bestuur met de vele functionarissen was voor 1811 wezenlijk anders dan in de latere tijd. Middeleeuwse voorrechten en gewoonten bleven lang in stand en pas in de Franse Tijd, vanaf 1795, komt langzamerhand een vorm van modern bestuur op gang, die zich in de loop van de 19e eeuw zou uitkristalliseren. In het artikel Dorpsbestuur voor 1811 (hieronder) wordt geschetst hoe het zat met ambachtsheren, de benoeming van kerkmeesters en vroedvrouwen en nog veel meer.

Oud Soetermeer 19918