Stadsgeschiedenis Torenuurwerk in de Oude Kerk

Voor de toren van de Oude Kerk maakte Harmannus Broeckman in 1664 een prachtig uurwerk.

Het oude uurwerk in de Oude Kerk is één van de weinige zeventiende eeuwse monumenten van Zoetermeer. Niet veel mensen weten van het bestaan van het historische torenuurwerk dat hier huist af. Het uurwerk dateert van 1664. In de kerkrekeningen uit dat jaar wordt gesproken van de aanschaf van een oirlogie van heel en halff uyrslach, gaende met een slinger. Het bijzondere van het uurwerk is dus dat het hiermee één van de oudste slingeruurwerken van Nederland is. Het werd slechts enkele jaren na de uitvinding van het slingermechanisme door Christiaan Huyens in 1656 gemaakt.

Na de restauratie van de kerktoren, in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, werd het uurwerk buiten werking gesteld. Sindsdien heeft het bijna een halve eeuw niet meer gefunctioneerd.

Een aantal leden van het Historisch Genootschap heeft in 1996 het initiatief genomen om het historische torenuurwerk te restaureren. Om verdere achteruitgang van het monument te voorkomen is het, onder toeziend oog van enkele specialisten, grondig gereinigd en opnieuw van een verfje voorzien. Het torenuurwerk staat in de toren van de Oude Kerk, en dat zal voorlopig nog wel even zo blijven. Elk jaar op Open Monumentendag is het, tijdens een rondleiding door de toren, te bezichtigen.

Oude Kerk Uurwerk 19419
Oude Kerk Uurwerk