Stadsgeschiedenis Oorlog

De Tweede Wereldoorlog liet Zoetermeer niet ongemoeid. Schaarste, vrijheidsbeperking en tewerkstelling legden een zware druk op het leven. Er vielen ook slachtoffers voor de 'goede zaak'.

Vrijheidsbeperkingen, distributie van voedsel en vordering van allerlei andere goederen maakten het leven in de oorlog een stuk moeilijker. Vele Zoetermeerders werden voor de arbeidsinzet of als krijgsgevangene naar Duitsland gevoerd. Anderen, waaronder de burgemeester, doken onder. In de hongerwinter werd het dorp overstroomd door etenhalers uit de omliggende steden. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was Zoetermeer een centrum van illegale activiteiten. Van hieruit verspreidde het plaatselijke verzet illegale blaadjes en werden de bezetters zoveel mogelijk dwars gezeten. Begin 1945 stortte de Amerikaanse vlieger John McCormick hier met zijn vliegtuig neer. Hij werd verborgen in Zevenhuizen maar kwam daar evenals de verzetsman J.L. van Rij in april 1945 in een vuurgevecht om het leven. Nog op bevrijdingsdag overvielen de Duitsers de Zoetermeerse Binnenlandse Strijdkrachten, waarbij Cornelis van Eerden en Jan Hoorn werden neergeschoten. De vier mannen werden in een eregraf bij de Oude Kerk begraven.

In 1990 publiceerden Ronald Grootveld en Ton Vermeulen "Over de oorlog gesproken", gebaseerd op interviews door Hilje Wolfson en ooggetuigenverslagen. De tekst is gedigitaliseerd:

Op de site Oorlogsbronnen is beeld- en tekstmateriaal over Zoetermeer in de Tweede Wereldoorlog te vinden.